fbpx
  • 05439187411
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Blog


Enerji Terapilerinde Bioenerji Teknikleri ve Uyumlamalı Şifa Sistemleri

Enerji Terapilerinde Bioenerji Teknikleri ve Uyumlamalı Şifa Sistemleri

Bulunduğumuz dönemde hepimiz çok özel bir ruhsal ilerleyişi paylaşıyoruz. Yaşadığımız çağ, bireysel farkındalıkların yükseldiği, şifa ve dönüşüm kapılarının bizler için bir bir aralandığı ve elbette en önemlisi kitlesel olarak da birlik duygusunun yükseldiği özel bir çağ. Bu yoldaki ilerleyişimizi destekleyen pek çok uygulama, çalışma ve öğretiden eskiye nazaran daha fazla faydalanabiliyoruz. Bu yazıda özellikle bioenerji teknikleri ve enerji terapileri uygulamalarının yaşam planımızda bize nasıl bir katkı sunabileceğine değineceğim.

Öncelikle bioenerji kavramını, enerji terapileri çerçevesinde açıklamak istiyorum. Bioenerji; yaşam enerjimizi ifade etmek amaçlı kullanılabilecek bir kavramdır. Bizim ruhsal potansiyelimizi yansıtmakta olan fiziksel bedenimizden tüm ruhsal bedenlerimizi kapsamaktadır. Bioenerji çalışmaları da çalışma yapılan canlının enerji alanını dengelemeyi amaçlar.

 

Girişte de belirttiğim gibi içinde bulunduğumuz dönem, bu tür çalışma bilgilerinin ulaşılabilir olmasına katkı sunmuştur. Günümüzde pek çok öğretici, yol gösterici yazdığı kitaplarla, eğittiği öğrencilerle bu bilgilerin dünyaya yayılmasına ve geliştirilmesine yardımcı olmaktadır. 

Bioenerji uygulamaları, uygulayıcının evrensel enerjiye belli çalışmalar ve pratikler çerçevesinde kendisinin kanal olmasıyla gerçekleşir. Bu tarz olmayan uygulamalar el vermeli şekilde ilerlemektedir, yani eğitici tarafından öğrenciye bir uyumlama, bir işlem yapmaktadır. Bu tarz uyumlamalı çalışmaları direkt olarak bioenerji kavramına sokmamalıyız. Bunu daha çok kendi ekolünü pratiğe dökebilmeleri için yaptıkları çalışmaları isimlendirme olarak algılayabiliriz. Yaptıkları uyumlamalar haricinde çalışma yöntemleri genel itibariyle birbirine benzemektedir. 

Uyumlamalı enerji sistemleriyle çalışmak mı, kendi kendimize evrensel enerjiye kanallık etmeye çalışmak mı iyidir diye sorabilirsiniz.  Öncelikle bu alanda başarılı çalışmalar yapmanın anahtarının her zaman uygulayıcıdan çok, buna izin veren “danışan” olduğunu hatırlatmak isterim. Sadece bioenerji tekniklerini kullanarak enerji çalışmaları yapmaya niyetli isek iyi bir eğitim almalı ve öğrendiklerimizi yapacağımız çalışmada disiplinli bir şekilde kullanabilmeliyiz. Bioenerji alanında uygulayıcıyı zorlayabilecek durumlar, yapacağı çalışmalarda kendi yaşam enerjisini yanlışlıkla kullanması ve enerji alanını koruyamamasından kaynaklanmaktadır. Uyumlamalı sistemlerde korunmamız daha kolaydır ve hazırda kolektif alana bağlanmış bir enerjiye kapı olacağımız için, kendi yaşam enerjimizden tüketmemiz pek mümkün değildir. Yine de uygulayıcının enerji alanında olabilecek aura yırtıkları ya da farklı durumlar bu dediğim konularda istisnalar ortaya çıkarabilir. O yüzden sadece bioenerji teknikleriyle de olsa uyumlamalı sistemlerle de olsa uygulayıcının kendi enerji alanına her zaman önem göstermesi arz etmektedir.

Peki neden pek çok enerji sistemi var, bir tane olamıyor mu gibi sorularınız olabilir. Bu konuya da biraz açıklık getirmek istiyorum. Bu tarz konular bahsedilirken genel de verilen bir örnektir; radyo istasyonları. İstasyonların hepsi yayın yapmak için kurulur ve hepsinin belli amaçları, yayın politikaları vardır. Alıcı kişiye yayını ulaştırmaları haricinde nihayetinde bu istasyonlar işlerini görebilmeleri amacıyla elektriğe ihtiyaç duymaktadır. İlahi kaynağı burada elektrik enerjisine benzetebiliriz. İstasyonlardan hiçbiri elektrik aktarımı yapmamaktadır ama kendi çalışmaları için ihtiyaç duymaktadır. Reiki, Şambala, Mor Alev gibi sistemler, kurucularının oluşturduğu kolektif alanlardır ve uyumlamalarda bu kollektif alanlara bağlanır, enerjiye aracılık edeceğimiz zaman buradan enerjiyi alıcıya yönlendiririz. Bir şifacı her zaman aracı olandır, bunu hatırlayın. Özellikle 2012 döneminden bu yana bazı kanallık edilen enerji sistemleri çok daha güçlü olmaya başlamıştır. Bunu normal karasal yayın televizyon yayınından 4k yayına geçmek gibi düşünebiliriz. İnsanlık hazır oldukça uygulama ve pratikler de kendisini güçlendirmeye devam etmektedir ve muhtemelen böyle olmaya devam edecektir. Özellikle 999 frekansı olarak tabir edilen enerjiler de muhtemelen vakti geldiğinde çok daha güçlü şifa sistemlerinin bir kilometre taşı olarak kendisini daha güçlü sistemlere bırakacaktır. 

Enerji terapileri, yukarıda bahsettiğim yöntemleri içermektedir. Bunlar haricinde elbette yine farklı uygulama ve teknikler enerji terapilerine dahil olabilmektedir; ama ben özellikle bioenerji uygulamaları ve uyumlamalı sistemlerin uygulamaları üzerine değinmek istiyorum.

 

Usui Reiki’nin kendisine has bir çalışma disiplini ve uygulamaları vardır. Uygulayıcının kendisine ve ondan aktarım talep edecek kişilere karşı yapacağı pratikler neredeyse kesindir. Uygulayıcı, karşılaştığı durumlar çerçevesinde pratiklerini farklı uygulayabilmektedir. Reiki dışındaki uyumlamalı sistemlerin yine bazılarında çeşitli çalışma pratikleri olabilmektedir ama geneline baktığımızda geleneksel Usui Reiki sistemindeki kadar yakından uygulama pratiği verilmediğini söyleyebilirim. Enerji terapilerinde uzman olmaya niyetli dostlar elbette onlarca, yüzlerce enerjiye uyumlanıp çeşit çeşit eğitimler almak zorunda değil ama sadece bir eğitimle de bu alanın zart diye uzmanı olamayacaklarını bilmelidir. Bu alan her zaman gelişmeye açıktır ve iyi bir aktarıcı olmanın yolu emek vermek ve disiplinli çalışmaktan geçmektedir. Özellikle bioenerji eğitimleri üzerine son zamanlarda internette karşınıza harika bir pazarlama stratejisi sunulmaktadır. Bunlardan biri verilen eğitimin üniversite onaylı olduğunun belirtilmesi, biri de uluslararası onaylı sertifikalı olduğunun belirtilmesi. Tabi 2 günde “Bioenerji Uzmanı” olacağımızı belirtmeleri. Bu hususlara da bu yazıda değinmek iyi olacak.

Bir eğitimin uluslararası onaylı olması, o eğitimin akredite ya da başarılı bir teknik olduğunu göstermez ama bu alanda çeşitli girişimcilerin başlattığı bir projenin bir parçası olduğunu gösterebilir. Çeşitli girişimler, bu tarz eğitim vermekte olan kurumlarla iletişime geçip çipli, numaralı sertifikasyon sistemlerini satmaktadır. Bu girişim, gerçekleştirilen eğitimin dünyaca kabul gördüğünü göstermemektedir, kurumun bu tarz bir kuruma para vererek bu sistemi kullandığını göstermektedir. Güzel yanı, bir sistem üzerinden o kişinin gerçekten eğitim alıp almadığını görebilmemizdir; ama kişinin sertifikalı olması, bu uygulamaları başarılı kullandığını göstermemektedir. Diğer husus da üniversite onaylı pek çok eğitim kurumunun ortaya çıkmasıdır. Burada da benzer bir şekilde üniversitelerle yapılan iş birliği söz konusudur, daha fazlası değildir. Yukarılarda belirttiğim gibi, enerji terapileri alanında uzman olmak istiyorsanız, uygulamalarınızı yaşamınızın bir parçası haline getirebilmelisiniz. 

Uyumlamalı şifa sistemleri ile farklı bioenerji teknikleri birleştirilerek kullanılabilir mi konusuna değinmek istiyorum. Nihayetinde buraya kadar okuduysanız, bu konular üzerine ya bir merakınız var ya da gerçekten içinizde farklı planlar kuruyorsunuz.

Yukarıda belirttiğim gibi geleneksel Usui Reiki bir çalışma disiplini içerir. Bu kanal olunmuş pek çok enerjide olmayan bir şey. Şayet x bioenerji, süpersonik bioenerji, şu enerji, bu enerji gibi farklı bioenerji etiketli uygulayıcı eğitimleri almadıysanız, reiki pratikleri ile her düzeyden uyumlamalı şifa sistemini kullanabilmeniz mümkündür. Kendi çalışmalarımdan ufak bir örnek vermek istiyorum. Alfa Bioenerji eğitimi aldım ve bu çalışma disiplininin hoşuma giden tarafı, yakından çalışma yöntemi oldu. Tabi o ayakta sağa sola kıvırtıp döndürttükleri şekilde olan çalışma değil. Normal, danışanın rahatça sırtüstü uzanabileceği uygulama. Zaman içerisinde çalışma şeklini kendi çalışmalarıma devşirmeye başladım ve bazı pratikleri değiştirdim. Uygulamayı yaparken bazen tek bir enerjiyle çalışıyorken bazen pek çok enerjiyi aktif edip çalışma yapabiliyorum. Siz de bu hususta bir çalışma pratiğine sahipseniz, uyumlamalı sistemleri de yapacağınız çalışmalara bu şekilde entegre edebilirsiniz ya da reiki çalışma pratiklerini başka uyumlandığınız enerji sistemlerini açıp, reikiyi açmadan kullanabilirsiniz. Nihayetinde belirttiğim gibi bu yol emek verme ve çalışma yolu. Kendi çalışma şeklinizi ancak bol bol çalışma yaparak oluşturabilirsiniz. 

Enerji terapileri yaşam planımıza ne yönde katkı sunabilmektedir, bize ne faydası olabilir, yazıyı bitirken bundan da bahsetmek istiyorum.


Yaşamda bizim gerçekliğimizi yönlendiren ne varsa; düşünme şeklimiz, hissetme şeklimiz, karşımıza çıkan olaylara verdiğimiz tepkiler ve tabi karşımıza gelen olayların benzerliği, bunların hepsi çakralarımızın dengeleriyle bağlantılıdır. Çakralarımız, bir holdingin iç departmanları gibi, hepsinin kendi uzmanlık alanı olduğu konuları barındırır. Çakralarımızın birinde veya birkaçında dengesizlik olduğunda yaşamımız da buna göre evrilmektedir. Dengesizlikler enerjisel düzeyden bedenimize indiğinde de fiziksel olarak hastalıklar baş göstermektedir. Enerji terapileri, çeşidi ve türü ne olursa olsun genel itibariyle kendi yaşam enerjimizin dengede olması için kullanılmaktadır. Bu konuda aldığınız bir eğitimi, bir uyumlamayı öncelikli olarak kendi yaşam dengeleriniz adına kullanabilirsiniz. (Ki zaten olaylar da hep böyle gelişir, yaralı şifacı arketipini bir araştırın.) Bu süreç öyle bir gelişir ki, bir bakmışsınız kendinizi bu tarz bir yazı yazan kişi olarak bulmuş ve ulaşabileceğiniz insanlara katkı sağlamaya çalışırsınız artık. Evrensel Enerji® olarak uyumlamasını yaptığımız pek çok enerji sistemi var, internet sitemizin uyumlama başlığı altından enerji sistemlerini inceleyebilirsiniz. Yine enerji terapileri uygulamaları konusunda da her türlü uygulamaya uygun bir eğitim içeriği hazırlamakta olduğumu belirtmek isterim.

Enerji terapileri uygulamaları konusunda bu yazıda size dilerim ki ışık tutabilmişimdir. İnsan, böyle bir yola girmiş ve bundan farklı bir haz duymaya başlamışsa, emin olun o insan yolunu bu çalışmalara doğru çekecektir. Bu yolda sağlıklı bir ilerleyişin bolca çalışma yapmaktan ve deneyimden geçtiğini size kapanışta da hatırlatmak isterim. Evrensel Enerji® olarak vizyonumuz her zaman nitelikli uygulayıcı yetiştirmek olacak. Bu hususta beraberce yürüyeceğimiz yollarımız olursa, biz buradayız.

Sevgilerimle,

Taner Tözün
www.evrenselenerji.net

 Evrensel Enerji® 2012 - 2020 Taner Tözün
Telif Hakkı ©
Evrensel Enerji® markası Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillidir ve tüm hakları saklıdır. Bu platformda yayınlanan yazıların tarafımızdan aksi belirtilmedikçe 5846 numaralı Telif Hakları Kanununa uyarınca tamamının ya da parçalarının kopyalanması, izinsiz olarak yayınlanması, yazarının adının değiştirilmesi yasaktır. Kanunun 71. maddesi uyarınca bunun aksi hareketlerde kanuni işlem yapılır.
Evrensel Enerji Etiket Bulutu
Reiki, Usui Reiki, Kundalini Reiki, Şambala, Karuna Reiki, İmera Reiki, Seichim, Tara, Kozmik Birlik, GMA, Gümüş Mor Alevi, St. Germain, Altın Üçgen, Çakra Dengeleme, Çakra Temizleme, Çakra Açma, Çakra, Çakralar, Aura, Aura Dengeleme, Aura Temizleme, Aura Açma, Mental Beden, Astral Beden, Eterik Beden, Enerji Temizliği, Enerji Dengeleme, Mekan Temizliği, Sihir Temizleme, Sihir Bozma, Büyü Temizleme, Büyü Bozma, Enerjisel Koruma, Enerjisel Kalkan, Uyumlama, Enerji Uyumlaması, Enerji Uyumlamaları, Online Uyumlama, Online Usui Reiki, Online Reiki, Enerji Uygulayıcılığı, Holistik Şifa, Bütüncül Şifa Çalışması, Bilinçaltı Çalışmaları, Bilinçaltı Uygulamaları, Bilinçaltı Dili, Ses Masajı, Ses Şifa Teknikleri, Mandala, Mandala Atölyesi, Mandala Atölyeleri, Mandala Eğitimi, Yaşam Koçluğu, Yaşam Koçu, Danışmanlık, Aile Danışmanlığı, Spiritüel Danışmanlık, Enerji Danışmanlığı, Bolluk Çalışması, Bolluk Şifalandırma, Bereket Çalışması, Bereket Şifalandırma, Para Yollarını Açma, Bolluk Bereket Çalışması, Bolluk Bereket Şifası, Ruh Eşi, Ruh Eşi Çekimi,Linda Colibert, Daelyn Wolf, Hari Andri Winarso, Mariah Windsong, Manuela Fasoli, Scion, Lavinia Sina Szendrei, Ramon Martinez Lopez, Gaby Solina Grill-Mitterhofer, Enerji Sistemleri, Reiki Sistemleri, Reiki Çeşitleri, 999, 999 Frekansı, Yüksek Şifa Enerjileri, Melek Enerjileri, Spiritüel Rehberlik, Spiritüel Şifa, Kozmik Şifa, Ücretsiz Çalışmalar, Ücretsiz Şifa Çalışmaları, Şifa Çalışmaları, Türkiye Meditasyonu, Dünya Meditasyonu, Reiki Meditasyonu, Maji Çalışmaları, Kendini Keşfetme Çalışmaları, DNA Aktivasyonu, Kundalini Aktivasyonu, Kundalini Aktifleştirme, 3. Göz, 3. Göz Aktivasyonu, Sezgileri Güçlendirme, Psişik Yetenekleri Açma, Psişik Yetenekleri Şifalandırma, Karma, Karmik Temizlik, Karma Şifası, Karmanızı Dönüştürün, Mantralarla Çalışma, Enerjinizi Yükseltin, Enerji Alanınızı Güçlendirin, Titreşimlerinizi Yükseltin, Yaşamınızı Dönüştürün, Büyüklere Masallar, Masal Terapi, Masal Geceleri, Hikaye Anlatıcılığı, Kendi Hikayenizi Oluşturun, Yaşamınıza Yön Verin, Tekrar Bağlantı, Plaides, Playdes, Pleaides, Arcturus, Sirius, Taner Tözün, Ezgi Sala Tözün

X

Right Click

No right click