Yükselmiş Üstatlar

Yükselmiş Üstatlar

Yükselmiş Üstatlar, fiziksel tekamülün sınırlarını aşmış ışık varlıklarıdır. Bu varlıklar, bizim gibi dünya gezegeninde yaşayan insanlardı. Tekâmül sürecinde pek çok yaşam planıyla deneyimler elde edip, yaradan yolunda aşk ve ışık varlıklarına dönüştüler. Bu süreç, doğru yaşamanın ve meditasyonların, affetmenin ve şefkatin, bilgeliğin ve sevginin yoluydu.

Yükselmiş Üstatlar, günümüzde hâlâ pek çok öğrenciye görünür veya rehberliklerini sunar ve ilahi sevgi yansımasıyla tekâmül yolunda bu insanlara saf benliklere dönüş yollarında yardımcı olur. Yükselmiş Üstatlar günümüzde “Beyaz Kardeşlik / The White Brotherhood” şeklinde de bilinmektedir.

Yükselmiş Üstatlar ile bağlantıya geçmek için, bunu talep eden kişinin niyetinin saflığı ve elbette bu konulardaki yatkınlığı ya da emeği yeterli olabilmektedir. Bu tarz çalışmalarda kişiler, bağlantı kurma konusunda bir amaç da belirleyebilirler; bir şifa talebi veya bir rehberlik… Bireysel meditatif çalışmalar dışında da çeşitli uyumlamalar sağlıklı ve hızlı bağlantı kurma noktasında kişilere yardım edebilmektedir. Misal Şambala Çok Boyutlu Şifa Enerjisinin 3. seviyesinde, uygulayıcı şifacı Yükselmiş Üstatlar ile rahatlıkla şifa ve rehberlik çalışmaları yapabilmektedir. Yine farklı uyumlamalar bu bağlantıları güçlendirebilmektedir.

Burada yer alan listeyi, ülkemizde Yükselmiş Üstatlar ile ilgili Türkçe kaynak olmamasından ötürü derlediğimi belirtmek isterim. Yapacağınız şifa çalışmalarında, rehberlik çalışmalarınızda ve meditasyonlarınızda, hangi Yükselmiş Üstat ile daha sağlıklı nasıl çalışabileceğiniz konusunda bu derlemenin size fikir vereceğini umuyorum.

Sevgi, saflık ve ışık sizle olsun.

Taner Tözün

(Çeviriler: Ezgi Sala Tözün - Taner Tözün)

Abundantia

Abundantia, Roma Mitolojisinde bolluğun, başarının, refahın ve zenginliğin simgesi bir tanrıçadır. Yine Roma Mitolojisine göre Abundantia, insanlar uyurken onlara tahıl ve para getirirdir; insanlığa hediyelerini boynuzu ve deniz minaresini andıran sepetinden çıkarırdı.

Yaşamımızı ikame ettirebilmemiz için maddi kazançlara ihtiyaç duyarız. Bazen sürekli alıcı davranırız ama paramızın bereketi olmaz, tutamayız. Bazen de fazla vericiyizdir ve maddiyata önem vermediğimizden de maddi sıkıntılar çekeriz. Bunlarun hepsi bolluk ve bereket alanında blokaj oluşturacak nitelikte eylemler topluluğudur.

Ashtar

"Biz, bu hizmeti kardeşlik hareketi olarak seçmiş olan Evrenin Yönetim Organı olarak, Güneş Sistemini daha yüksek bir yaşam boyutuna dönüştürmek için gezegeninize yardım etmeyi ve böylece tümünün kaderini yönlendirmeyi gerekli ve yetkin bulduk."

“Dünya insanlarının ayağa kalkıp, bu gönüllü gücün lideri olarak görev yapan, eşgüdümlerini yönlendiren, Rab kanalının mesajlarını Dünya'ya yayınlayan, iyi haberi yaymak için ona (Ashtar) sesleneceği gün gelecek. Ashtar Komutanlığını ve içerdiği her şeyi, Tanrı'nın İradesinin yerine getirilmesi için gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği her şeyi selamlıyoruz. Sizlere bu büyük Adamı, nimetlerimiz ve hayırseverliğimizle birlikte alın. Ben, Başmelek Mikail."


Kendi Kelimeleriyle;
"Sevgili varlıklar, benim adım Ashtar. Ben birçok gezegen, yıldız ve enkarnasyondan eterik bir varlığım. Ancak milyarlarca yıldır, bir çok projeyi; ‘ Yıldız Tohumu’ ile birçok gezegeni doldurma projesinde ve bu gezegenleri evrimle buluşturma projesinde yer aldım. Dünya tek değil! Yine de, en başlarda Dünya’ya hayat getirenlerin yanı sıra kendimdeyim ve bunu, diğerlerinin yaptığı gibi, esas olarak niyetle ve insana göre yaradılış süreciyle yaptım. Şimdi, Dünya dengede olmadığı için ve insanlara ilgi duyduğum için, bu kez beşinci boyuta yardımcı olmak için geldim.

Ve çoban olarak, koyunlarını güvenli bir şekilde bir araya getirmek, yaralananları taşımak, sadece onlar için orada bulunmak, gerginlikleri bulup bir araya getirmek için geliyorum. Görevim Dünya ile ilgili.

Ashtar, ‘’Çoban’’ anlamına gelir. Ben Ashtar, Dünyanın Çobanıyım. Bir çoban için farkındalığınıza bir şeyler katmak istiyorum. Bu çobanı çok iyi biliyorsunuz. Onun adı İsa. Sananda gibi Işıklarla bilinen çok yüksek bir varlığın yeryüzünde enkarnasyonuydu. Bunu hepiniz şahsen tanıyorsunuz. Dua ettiğiniz kişi o. İsa. Sananda.

En sevdiklerim; Sananda’nın liderliği için doğrudan çalışıyorum. Bu nedenle, eterik boyutlararası kuvvetlerin bizleri doğrudan Işıkla, İsa ve Yaradan ile birlikte çalıştığımızı biliyor ve anlıyorsunuz. Göksel Yaratıcınız, tıpkı sizin yaptığınız gibi, ibadet ettiğimiz kişidir.’’

Ashtar Komutası Nedir?
Ashtar Komutası'nın ne olduğu hakkında internette yer alan kanalların kullanımına başvurmadan, çok basit bir açıklama yapalım. Komuta, Dünya'nın ve onun sakinlerinin güvenliğini ve ruhsal gelişimini denetlemek amacıyla bir araya gelen Lord Sananda'nın nihai yönetimi altında bulunan birleşik bir örgüttür. Bu Evren'in yanı sıra diğer bazı evrenlerden çeşitli Irk ve Türlerden oluşur. Şu soru sıkça sorulmuştur; Komutadakiler "griler" ve "sürüngenler" gibi varlıklar mı? Bunun cevabı "Evet". Tüm dünya insanlarının iyi yada kötü olduğunu söyleyebilirsiniz ancak dünya dışı varlıklar bu kategoriye girmez. Tüm Irklar ve Türler, bu enerjinin her ikisinden de pay alırlar. Ancak, Ashtar Komutanlığı içinde çalışanların daha yüksek titreşimli bir yapıya sahip olduğu ve Komuta içindeki tüm varlıkların Dünya insanının iyiliği için çalıştığından emin olabilirsiniz. Ayrıca bu Melekler Diyarı ve onların adına çalışanları da içerir. Onların becerisi milyarlarca yıl boyunca Dünyayı kuşattı ve izledi; izlediğimiz, koruduğumuz ve her zaman sevdiğimiz, güvenliğimiz, egemenliğimizi ve tüm özgür tercihlerimizi garanti etti. Yani, gökyüzüne bakın ve bizim uzay kardeşlerimizden birini görüyorsanız, el sallayın ve yürekten bir "Teşekkürler" deyin.

Athena

Bilgelik Tanrıçası, Minoic Kültüründe, Antik Yunan’da daha tanınmış ve kendine hayran bırakan biriydi. Şimdi tekrar insanlığa yakın bir yere çekildi. Aklın büyümesine yardım ediyor ve düşük-yüksek benliğin kaynaşmasına yardım ediyor.

Beyaz Kartal

Harika bir manevi öğretmen. Geçmişte Kızılderili olarak ortaya çıkmasıyla bilinir ve tanınır. Şamanizme teşvik etmez. Hiyerarşinin bir üyesi değil fakat hiyerarşiye bağlı bir nişe sahip. O, güzel ve popüler olan Işın 2’ye benzer bir öğretim geliştirdi.

Celeste

4. Işın - Uyum, Güzellik, Sanat ve Birlik

"Cennet ve dünya arasında bir köprüyüm."

Venüs’ten gelir. Deva-evrimi ve insanlık arasındaki temayı harekete geçirir. Onun enerjisi, her yöne yayılan bir çok yüzeyi olan bir kristalden yansıyan ışık gibidir. Güzelliği sanat ve müzikle yoğunlaşır ve ilham verir. Ruhsal yöndeki tüm öğrencilere yardım eder.

Debra

2. Işın - Aşk Bilgeliği

‘’Işınlarım ile kalbin ilahi alevini uyandırıyorum.’’

Sessiz anne. Bu kanal sevgi ve merhamet ile güzel bir altın enerjidir. Kalp çakrasını uyandırır. Ruhu kişiliğe bağlar. Doğu ve Batı arasında iletişim kurmada Master Lanto ile iş birliği yapar.

Djwhal Khul

2. Işın

Tibet’teki Djwhal Khul, Işın 2 ‘deki diğer bir üstattır. Bilinen diğer ustalardan daha yaşlıdır, çünkü o, 1875’te 5. inisiyasyonu aldığında aynı bedendeydi. Üstatların çoğu 5. inisiyasyonu daha önceki enkarnelerinde aldılar.

El Morya

1. Işın - İrade ve Güç

Doğu’da daha iyi bilinen doğunun Üstatlarından biridir. Avrupa’da ve ABD’de müritleri vardır. Uzak görüşe sahip politik yöneticilere ilham verir. Morya, Üstat Kuthumi ve İsa’nın çalışmalarına yardımcı olur fakat büyük ölçüde mevcut Manu’nun planlarını yürütmesiyle ilgilenir. Master Morya’nın altıncı ırkın bir sonraki Manusu olacağı bilinir. Irkı gösteren renk ve özelliklerin dışında zihnin bir türüdür.

Hatonn

Uzay Komutanı Hatonn, yıldız gemisinde yaptığı, mevcut görevler için kullandığı büyük gri renkli laboratuar yapımı bir vücuda sahip olan çok yüce bir ruhtur. Bu androidin  dış kulakları yoktur ve çeşitli uçaklara ve amaçlara göre ayarlanabilir. Hatonn, nükleer, DNA konuları ve çok sayıda iletişim hattının bakımı ile ilgileniyor. Uzayın derinliklerinde yaşıyor gibi görünüyor.

Kwan Yin

Şefkat ve Merhamet Tanrıçası

7. Işın Sihirli Rütiel ve Düzen

Işın 7 üstadı olarak kabul edilir ve Master Rackoczy (St. Germain) ile birlikte, arındırıcı ve dönüştürücü mor alev enerjisini kullanır. Bu ışın, Aquarian Çağında, daha organize ve hümanist bir toplumun Dünya üzerinde tezahür edeceği oldukça büyük bir enerji haline geliyor. Kwan Yin, Doğu’da, bir Dünya Ana olarak, çok popüler ve saygın bir Tanrıça haline geliyor. Doğu-Batı bağlantılarını ve karşılıklı anlayışı gelistirmeye yardımcı oluyor.

Leydi Venüs

(Venus Kumara)

İsminden de anlaşılacağı gibi, Venüs ve Dünya arasında enerji alışverişini, transferleri ve iletişimini sürdürmek için özel olarak çalışan bir Venüs varlığıdır. O, bir üstattan daha çok gelişmiştir, ancak Sanat Kumara onun üstüdür. Çoğu zaman diğer gezegensel varlıklar ve Ashtar gibi bazı uzay filosu komutanları ile birlikte hareket halindedir.

Leydi Meryem

Dünya Anne

O, Hristiyanlıkta İsa’nın annesi olarak bilinir ve büyük ihtimalle tarih boyunca diğer büyük kadınlar olarak enkarne olmuştur. O, İlahi Anneliği boyunca daha yüksek bir görev için Dünya Anneliğini yeterince uzun tutmuştur. Usta Portia muhtemelen bir sonraki Dünya Anne olacak. Meryem / Mary sık sık yıldızlı gökyüzü veya sembolik bir ışıltı ile mavi mantosuyla görünür. Bazen ‘Denizin Yıldızı’ olarak anılır.

Dünyada, Meryem Ana, büyük ev sahipleri ile birlikte çalışır. Koruyucu Melekler ve Doğum Melekleriyle, enkarne olan egolara ve doğum yapan annelere yardım ederler. Genel olarak, Annenin birçok görünüşü vardır fakat bazı dinler bir Annenin sahip olması gereken niteliği ve erdemi icat ettiler.

Leydi Nada

6. Işın

Soyut İdealizm ve Özveri

‘’İlahi’yi tüm yönleriyle harekete geçiriyorum.’’

O çok cömert ve özverilidir. Şifa ile çalışır. Yoldaki herkesi destekler ve yönlendirir. Çok sevgi dolu bir kaynaktan dökülür, fakat disiplinli ve kararlı bir kişiliğe sahiptir. Yüksek İlahı Yasayı vurgular. Oldu bil! Dönüşüm süreci boyunca herkese iyi bakıp, iyileştirir. Koşulsuz sevgiyi harekete geçirir. Sembol olarak bir gül kullanır.

Lord Buddha

Bilgeliğin ve gerçekliğin büyük öğretmeniydi. Uzun yıllar, Doğudaki eski Wesak Festivalinde görev yapıyor. Ayrıca, Gezegensel Sistemden iyi niyet ve gücün çift yönlü akışına kanallık eder fakat bunu daha çok Sanat Kumara yönetir.

1936-43 yılları arasında, yıllık Wesak Dolunaylarında (Boğa Burcunda), Doğu ve Batı’daki Dünya Sunucularını yapmak için yoğun br çaba sarf edildi. Dünya çapında iyi niyetin dağılımı, gücün aktarımı konusunda daha bilinçli ve işbirlikçidir. O zamandan beri, Wesak Batı’da daha çok tanındı ve şimdi her yıl kutlanan festivallerden biri haline geliyor. Fakat, eski manalar o zamandan bu yana değişti; iyi niyet ve gezegensel enerjinin dönüşümü ve dağıtımı şimdi çok daha doğrudan, İlahi Sevgi ve Güç’e güven veren ekstra gezegensel kaynaklar tarafından bağlantı kuruluyor.

Lord Kuthumi

2. Işın - Aşk ve Bilgelik

Genellikle Üstatlar, Morya=M., Kuthumi=K.H. gibi bir kısaltma ile adlandırılmaktadır. Hiyerarşinin iyi bilinen bir üyesidir. O, Mesih ile birlik içinde çalışan büyük bir öğretmendir ve doğu-batı düşüncesini ve öğretileri birbiri ile karıştırmakla ilgilenir. Yüzyıllar boyunca, çeşitli müzik aletlerinin icadına özellikle de orgun icadına ilham vermiştir.

Mahavatar Babaji

Bir çok Hintli guru ‘’Babaji’’ ünvanını kazanır ki bu onurlu Baba anlamına gelir. Ama sadece bir tane Mahavatar Babaji vardır. "Bir Yoginin Otobiyografisi" kitabında bahsedilir. Hindistan’da, belki de 150 yıl önce, o ve küçük bir grup öğrencinin bir yerden bir yere ışınlandığı görülmüştür.

Maitreya

İsa, Bodhisattva, Maitreya, İmam Madhi, Dünya Öğretmeni

Binlerce yıldır adı çeşitli dillerde isimlendiriliyor ve sadece Hristiyan kısmı değil elbette tüm dünyayı kucaklıyor. Havarilerini çağlar boyunca çeşitli halklara uygun öğretiler kurmak için Dünya’ya gönderiyor. Kurucular gittiğinde, rahiplikler ortaya çıktı ve bu öğretileri kendilerini çok güçlü kılan dinlere dönüştürdüler. (ve hala da yapıyorlar.)

Fakat Mesih, Sevginin ve Bilgeliği Yüce Şahıdır. Her gün onun duaları dünyaya dökülür. O, Şambala'nın değil Üstatların Şefidir. Manu formları ve bedenleri yaratır ve Mesih bu formların bilinç ve ruhani yönüne enerji verir.

Mariam Magdalene

Cennetin Kraliçesi

Mary Magdalene diğer bir İlahi Anne’dir. Bazı yüksek seviyelerde araçlara (vücutlara) sahip ve ayrıca bazı kutsal yerlere bağlıdır. Yani, yardımcıların iyi kullanımı; büyük sevgiyi dağıtırken, yaşadığınız yerlere gidip bağlantıyı elde etmek için vardır. İlahi Annelerden gelen enerjiler sadece insanlara değil, tüm doğaya ve varlıklarına akar. M.M., Filistin’de aynı zamanda İsa gibi yaşadı ve birlikte bazı ezoterik çalışmalar yaptı. Başlarının merkezleri tarafından, yüksek ruhsal düzeyde sevgiyi değiş tokuş etme yeteneğine sahiptiler.

Master Hilarion

5. Işın - Bilim ve Bilgi

Daha önceki bir enkarnasyonda Usta Hilarion Tarsuslu Paul’du. Daha sonra "yoldaki ışık" tezini sundu. Işın 5’te ana görevi fizik ve metafizik arasında köprü kurmaktır. Master Hilarion gerçek sezginin ve yüksek psikolojinin gelişimine dikkat çeker.

Master İsa

6. Işın - Adanmışlık ve İdealizm

Piscean Çağı için bir dine dönüşen öğretilerin vericisi olarak, Hiyerarşideki Üstatlardan biri olan İsa, Işın 6’da olduğu izlenimini uyandırmıştır ama gerçekte bütün ışınlardadır. İncil tarihinde iyi bilinir. Örneğin; üçüncü inisinasyonu yapan Joshua ve sonra Jeshua’dır. Master İsa’nın özellikle bilinen iki büyük fedakarlığı vardır; O üç yıl boyunca Mesih’in bedenini kullanması ve dördüncü inisinasyon için izin verir. Tyna’nın Appollonius’u olarak beşinci inisinasyonunu aldı ve Master oldu. Bu, İsa’nın Tanrı’nın tek oğlu olduğu ve hiçbir inisinasyona ihtiyaç duymadığı, en başından beri kusursuz olduğu dogmatik inancını sarsabilir. Ama hepimiz Tanrı’nın çocuklarıyız. Hiçbir varlık %100 mükemmel değildir. Bir bedende ikisi de çarmıha gerildiğinde, Mesih, İlahi İrade’nin yüce bir biçimde hüküm sürdüğü bir düzeye kadar kadar kırılmayı başardı ve Işığın dünyaya akmasını sağladı. Böylece, 2000 yıldır, iki karşıt güç olan Işık ve Karanlık çok meşgul.

Master J. Afra

O, Afrika kökenlidir ve şu anda ABD’de siyahilerin gelişmesiyle meşguldür. Aslında Budist dünyada çalışır. O, Master Rackoczy ile ilişkilidir. Medeniyet Tanrısı da Saint Germain olarak bilinir. Onun kalp çakrasına Güneş’ten gelen enerji ile çalışan büyülü, kozmik sekiz köşeli bir yıldız yerleştirildi. Bu enerji, ilahi sevgi ve kalpte iyileşmeyi temsil eder.

Görünen tüm üstatların neden beyaz ve oryantal görünümlü olduğunu merak ettik. Meditasyon sırasında J. Afra olarak adlandırılan bir üstat yanıt verdi. Adın daha derinliklerine indiğimizde, J. hakkında bir bilgi alamadık. Daha önceki bir enkarnasyonunu işaret ediyor olabilirdi ancak gizlendi.

Master Jupiter

1. Işın - İrade ve Güç

O, Hindistan’ın ruhani Naip’idir. Tüm üstatlardan aralarında en yaşlı olanı odur. Jüpiter ismi ‘Göksel Baba’ anlamına gelir ve Sankrsitçesi "Dyaus Pita"dır. Ana görevi, Hindistan’ın çeşitli insanlarına bir sentez içinde birleştirmektir.

Master Lanto

2. Işın

Master Lanto, Usta K.H.’dan sonra bu Işında oldukça yeni bir lider. Lanto, daha önce Germain Kontu ile yakından ilişkiliydi ve Işın 7’de bilgili biriydi. Master Lanto bir zamanlar bir Çin Hanedanlığında imparatordu. Şimdi hiyerarşi içindeki örgütleme çalışmasının bir parçasıdır.

Merlin

Merddin, Myrddin, Lerlyn, Emrys veya Saint Germain olarak da bilinir. Merlin, eski bilge-büyücü arketipini temsil eder. Güçlü bir sihirbaz, bir ruhani öğretmen ve psişik bir vizyoner olarak bilinir. Merlin, ışık işçilerine yardım etmekten mutluluk duyuyor ancak her zaman ‘içsel sihirbazımızı’ ruhani hizmet adına değil de kendi kazancımız için kullanıp kullanmamamıza dikkat eder.

Miriam

1. Işın - İstek ve Güç

‘’En yüksek tahtın yanında yaşıyorum.’’

Miriam, fiziksel dünyadan etkilenmez. Güçlü, mavi-beyaz, keskin bir enerji ile çalışır. Dengeye ve uyuma teşvik eder. İyiliği ister. Ruhsal gelişim kararını destekler. Negatifi ışık ile dönüştürür ve arındırır. Taç çakraya enerji verir.

Portia

7. Işın - Sihitrli Ritüeller ve Hukuk

"Mor Alev ile arındırıyoruz, dönüştürüyoruz, evrensel düşünceyi yükseltiyoruz ve teşvik ediyoruz.’’

Portia kendini yeni Dünya Ana olmaya hazırlıyor. Şu anki Leydi Meryem, Kwan Yin ile birlikte görev yapıyor. (Doğuda esas olan Kwan Yin’dir.) Kutsal Ruh’tan Işın 7’ye yeni bir dökülme, dişil enerjiyi güçlendiren açık mor bir enerji olarak tezahür etmektedir.

Rochelle

5. Işın - Maddesel Bilgi ve Bilim

"Sevgiyle Ebedi Bilgeliği arıyoruz."

Özgür ve görkemli biri olarak görünür. Işın 5’in ve aşkın sembolü olan mavi bir İris Çiçeği takar. Somut bilgi birikiminden Soyut düşünme ve sezgiye kadar ilerleyerek bilim, psişiklik ve gelişim alanlarında çalışır. Zümrüt, bir sağgörü sembolüdür.

Rowena

3. Işın - Etkinlik ve Adaptasyon

"Aşk ile en yüksek gerçeği arıyorum."

Bilinci ve kalbi yumuşatmak için Kutsal Ruh’un gücü ile çalışır. Işın 3’ün negatif, zihinsel yönünü değiştirir. Aydınlanmayı ve yeteneği çok sevecen ve akıllı bir şekilde harekete geçirir. Kendinizi ve sezginizi dinleyin. Her şeyi bir kitaptan okuyamazsınız.

Sananda

Sananda’nın bu portresini bitirmek her zamankinden uzun sürdü. Çok yüce bir karakter olan gerçek Sananda ile bağlantı kurmayı başardık. Sananda, ilk seanslarımızda, İsa ve Mesih-Maitreya ile bir bağlantısı olduğunu gösterdi ancak bir süre sonra o büyük şey gizlendi.

Sananda = Mutluluk dolu, çok eski (ebedi).

Günümüzde daha yeni bir adı ortaya çıktı: "Hakikatin Elçisi"

Portreye ilişkin, Sananda portreyi yapmak için bir görüntü vermedi. Onun fikrine göre, ilerlemeyi verdikten sonra hem dünyevi, insanca anlaşılabilir özellikleri hem de daha çok Güneşle bağlantıları içeren, sezgisel olarak yönlendirilmiş bir resim çizmekti. Beyaz altın ateşinin ve elektrik enerjilerinin aurası olarak Sevgi, Bilgelik ve İktidarın cesur bir askeri. Bu, onun onayladığı bir görüntüdür.

Sananda, Güneş sistemine pek çok açıdan hizmet eden ve bizim için zor olan süreçlerde görevini yerine getiren üstattır. Bizim gezegenimiz, bu sistemlerde en alçakta olana kadar bu hizmetten ve etkileşimlerden yararlanır. Sananda bu enerjileri ve teşvikleri alabilen herkesle hareket edeni Liberatorlardan biri olarak kabul edilir. İsa, yeryüzü mesihi ve Sananda'nın üzerinde çalıştığı bu hat, Güneş Sisteminin bile daha Üstün olandan önce onun parlayan kafasını büktüğü, daha büyük kozmik varlıklara ve bağlantılara doğru devam eder. (Bağlantı Kaynağı: Naerum, 2006-09-16 - Peter Fich Christiansen Birgitte Fich)

Sanat Kumara

Dünyanın Efendisi, Şambala Şefi

Sanat Kumara ve Gezegensel Sistemi’ne yardımcı olan diğer varlıklar bu sistemi tamamlamışlardır. Renkler ve seslerin kozmik-psişik bantlarını tanımlar ve yönlendirir. Onlar, bir sonraki Güneş Sistemi'nin Gezegensel Sistemi olma işini üstlenecek olanlar olabilir.

Dünyanın Lordu ve Üstatların Hiyerarşisinde 3 bölümün Efendisi arasındaki bilinç düzeyinde büyük bir boşluk vardır. Ancak bu boşluk, irtibat görevlileri olarak hareket eden çeşitli varlıklar tarafından köprülenir.

Uzun zaman önce, Sanskrit adları dünyadaki en büyük varlıklarla bağlandı. ‘Sana’ çok eski, çok yüce, neredeyse sonsuz anlamına gelir. Böylece ‘Sanat Kumara’, ‘Ebedi, Bakire Gençlik ve Alevlerin Efendisi anlamına gelir.

Bölüm I: İradi / Niyet Boyutu; "Manu"
Bölüm II: Sevgi, Bilgelik Boyutu; " Master İsa - Maitreya"
Bölüm III: Zekâ Boyutu; "Medeniyetlerin Efendisi"

Serapis Bey

Çatışmalar vasıtasıyla güzellik ve uyum.

Serapis, Antik Mısır’daki din ve siyasete olan katkısından dolayı sıklıkla ‘Mısırlı’ olarak adlandırılır. Şimdi onun asıl çabası, daha fazla melek etkisi ile elde edilebilecek olan müzik ve resimdeki büyük akışları mümkün kılmak için gerçekleştirilen deva veya meleksel evrimdir.

Saint Germain

(Üstat Rakoczy) - Medeniyetin Efendisi

Uzun bir süredir 7. Işının lideri, birinci Üstat'ı olmuştur. Ancak 1950’den sonra Işın 3’ e ve ayrıca düşünen insanın çok yönlü gelişimi için Işın 4, 5, 6 ve 7’ye rehberlik ediyor. Üstat Rakoczy'nin bir kaç eski görünüşü, St. Germain Kontu, Roger Bacon ve Francis Bacon olarak bilinir. Üstat Rakoczy, Manu ve Mesih ile birlik içinde, çok sayıda asistanla ve bir kaç meleğin emrinde çalışır. Gördüğünüz gibi, gerçek uygarlık yaratma işi çok zordur.

The Macachohan

Macachohan, Hindistan’da sık görüldüğü için böyle dediler. Daha doğrusu, Sanskritçe’de ‘Medeniyetin Efendisi’ anlamına gelir. O, bugüne kadar, yoğun olan bir bölümden sorumlu olan Işın 3-7 etkisi ile beşinci ırk düşüncesini yaratan üçün ikisiydi.

Daha yüksek evrime geçmekten vazgeçti. 1950'de, eski Mahachonan, bu görevi Master Rakoczy için terk etti. Fakat, zorlu yeni ve sıra dışı bir anlaşma yapılmış bu eski Medeniyet Efendisinin tam zamanınında ve tam iktidarın iadesine neden olmuştur. Artık tüm dünyayı çeşitli melekler/devaların ev sahiplerini yönlendiren aurası kucaklıyor. Şu anki insan ırkında planlanan çok yönlü gelişim derecesi elde edilene kadar Dünya’da kalabilir.

Venedikli Paul

3. Işın - Aktif Zeka

"Venedikli" adı, İtalyan yaşam sürecindeyken ressam Paul Veronese olduğuna işaret eder. Işın 3’te muazzam bir hareketlilik ve çok fazla bağlantı vardır. Eğitim, adalet, sanat, edebiyat ve ticaret çalışma alanlarından bazılarıdır.

Master Paul’ün renkleri zümrüt yeşili ve şeftali pembesidir.

logo-evrensel-enerji.png

Holistik Dengeleme Çalışmaları ile;


→ Hayatta işler yolunda gitmiyor mu? Kendi içsel potansiyelinizi keşfederek hayatın akışında, bütünlük ve uyum içinde olun.

→ İlişkilerinizde hep aynı sorunları mı yaşıyorsunuz? İlişkilerinizdeki döngüleri kırın ve istediğiniz uyumlu birliktelikleri tezahür ettirin.

→ Finansal konularda hep sorunlar mı ön planda? Evrendeki bolluk, bereket ve parasal akışla uyumlu olun.

→ Yaşamak istediğiniz hayatı tezahür ettirebilmek için, size özel hazırlanan bireysel çalışmalar ile yaşamınızdaki dönüşümü gerçekleştirin.

Whatsapp üzerinden mesaj bırakabilirsiniz. ↓

Kullanıcı Bilgilendirmesi

• Bu bölüm, müşterilere/kullanıcılara ait sorumlulukları hatırlatmak amacıyla hazırlanmıştır. Evrensel Enerji® aracılığı ile hizmet alan tüm müşteriler/kullanıcılar bu maddeleri kabul etmiş sayılır.
• Evrensel Enerji® içerisinde yer alan kurs, uyumlama, paylaşım, çalışma veya blog yazılarının hiçbiri, doktorunuzun size önereceği tıbbi teşhis, tedavi veya bakımın yerine geçmez.
• Evrensel Enerji®, hastalık teşhisinde bulunmaz, ilaç tavsiye etmez veya doktorunuzun tedavisine müdahale etmez. Şu anda doktorunuzun reçetelediği ilaçları alıyorsanız, doktorunuzun tavsiyesi olan ilaçlarınızı kullanın. Tıbbi durumunuzla ilgili herhangi bir endişeniz varsa, lütfen öncelikle doktorunuzla konuşun. Evrensel Enerji® üzerinde yer alan herhangi bir bilgiyi ve öğretiyi kullanarak kendinizi tedavi etmeyi tercih ederseniz, bu sizin sorumluluğunuzdur.
• Evrensel Enerji®, bu sitede yer alan herhangi bir bilginin, eğitimin, uyumlamanın, öğretilerin doğrudan veya dolaylı olarak kullanılması sonucu ortaya çıkan kayıp veya zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Bu sitedeki sağlıkla ilgili bilgiler ve paylaşımlar yalnızca genel bilgi için sağlanmıştır ve profesyonel tıbbi veya sağlık bakımı tavsiyesinin yerine geçmez. Danışmanlık hizmetleri bu koşulda gerçekleştirilmektedir. Enerji şifası ve uygulamaları, herhangi bir sonucu garanti etmez ve sonuçlar kişiye göre değişebilir.
• Evrensel Enerji® üzerinden alınan herhangi bir hizmet için ücret iadesi söz konusu değildir.

Destek Ol

Çalışmalarımıza destek olmak ister misiniz?

→ Detaylı bilgi için tıklayın. ←

E-Bültenimize Abone Ol

Lütfen bu formu gönderebilmek için tarayıcınızın JavaScript özelliğini etkinleştirin

Evrensel Enerji® 2012 - 2023
Taner Tözün & Ezgi Sala Tözün
Telif Hakkı ©
Evrensel Enerji® markası Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillidir ve tüm hakları saklıdır. Bu platformda yayınlanan yazıların tarafımızdan aksi belirtilmedikçe 5846 numaralı Telif Hakları Kanununa uyarınca tamamının ya da parçalarının kopyalanması, izinsiz olarak yayınlanması, yazarının adının değiştirilmesi yasaktır. Kanunun 71. maddesi uyarınca bunun aksi hareketlerde kanuni işlem yapılır.
Evrensel Enerji Etiket Bulutu
Reiki, Usui Reiki, Kundalini Reiki, Şambala, Karuna Reiki, İmera Reiki, Seichim, Tara, Kozmik Birlik, GMA, Gümüş Mor Alevi, St. Germain, Altın Üçgen, Çakra Dengeleme, Çakra Temizleme, Çakra Açma, Çakra, Çakralar, Aura, Aura Dengeleme, Aura Temizleme, Aura Açma, Mental Beden, Astral Beden, Eterik Beden, Enerji Temizliği, Enerji Dengeleme, Mekan Temizliği, Sihir Temizleme, Sihir Bozma, Büyü Temizleme, Büyü Bozma, Enerjisel Koruma, Enerjisel Kalkan, Uyumlama, Enerji Uyumlaması, Enerji Uyumlamaları, Online Uyumlama, Online Usui Reiki, Online Reiki, Reiki Uyumlamaları, Reiki Eğitimi, Enerji Uygulayıcılığı, Holistik Şifa, Bütüncül Şifa Çalışması, Bilinçaltı Çalışmaları, Bilinçaltı Uygulamaları, Bilinçaltı Dili, Ses Masajı, Ses Şifa Teknikleri, Mandala, Mandala Atölyesi, Mandala Atölyeleri, Mandala Eğitimi, Yaşam Koçluğu, Yaşam Koçu, Danışmanlık, Aile Danışmanlığı, Spiritüel Danışmanlık, Enerji Danışmanlığı, Bolluk Çalışması, Bolluk Şifalandırma, Bereket Çalışması, Bereket Şifalandırma, Para Yollarını Açma, Bolluk Bereket Çalışması, Bolluk Bereket Şifası, Ruh Eşi, Ruh Eşi Çekimi,Linda Colibert, Daelyn Wolf, Hari Andri Winarso, Mariah Windsong, Manuela Fasoli, Scion, Lavinia Sina Szendrei, Ramon Martinez Lopez, Gaby Solina Grill-Mitterhofer, Enerji Sistemleri, Reiki Sistemleri, Reiki Çeşitleri, 999, 999 Frekansı, Yüksek Şifa Enerjileri, Melek Enerjileri, Spiritüel Rehberlik, Spiritüel Şifa, Kozmik Şifa, Ücretsiz Çalışmalar, Ücretsiz Şifa Çalışmaları, Şifa Çalışmaları, Türkiye Meditasyonu, Dünya Meditasyonu, Reiki Meditasyonu, Maji Çalışmaları, Kendini Keşfetme Çalışmaları, DNA Aktivasyonu, Kundalini Aktivasyonu, Kundalini Aktifleştirme, 3. Göz, 3. Göz Aktivasyonu, Sezgileri Güçlendirme, Psişik Yetenekleri Açma, Psişik Yetenekleri Şifalandırma, Karma, Karmik Temizlik, Karma Şifası, Karmanızı Dönüştürün, Mantralarla Çalışma, Enerjinizi Yükseltin, Enerji Alanınızı Güçlendirin, Titreşimlerinizi Yükseltin, Yaşamınızı Dönüştürün, Büyüklere Masallar, Masal Terapi, Masal Geceleri, Hikaye Anlatıcılığı, Kendi Hikayenizi Oluşturun, Yaşamınıza Yön Verin, Tekrar Bağlantı, Plaides, Playdes, Pleaides, Arcturus, Sirius, Taner Tözün, Ezgi Sala Tözün, Astroloji, Astrolojik Danışmanlık, Deneysel Astroloji, Holisitk Dengeleme Çalışmaları, Psişik Okuma, Beden Kaydı Temizleme, Beden Kaydı Şifalandırma, Karmik Kontrat Temizleme, Karma Temizleme, Karmik Temizlemeler, Karmik Kayıt Bulma, Karmik Kayıt Kütüphanelerinde Temizlik, Beden Kaydı Okuma, Kolaylaştırıcı Ezoterik Şifa, Ezoterik Şifa, Doğum Haritası Şifalandırma, Psişik Harita Okuması, Doğum Haritasının Üzerine Çıkma, Kanallık Mesajları, Kanallık Bilgileri, 
Image