fbpx
  • 05439187411
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Blog

Alın (3.Göz) Çakrası ve Alın Çakrasında Şifa Çalışması Yapmak

Alın (3.Göz) Çakrası ve Alın Çakrasında Şifa Çalışması Yapmak

Çakralarla ilgili yazı dizimizde 6. temel çakramız olan “Alın – 3. Göz – Çakrası” na geldik. Haftasonu da “Taç Çakra” ile ilgili temel dinamikler ve üzerine çalışma metotlarından bahsettikten sonra çakralar hakkındaki tekil incelemelerimi bitireceğim. Bu ay içerisinde de, yine planladığım, bütün çakraların dengede, aşırı aktif ve dengesiz çalışma durumlarında neler tezahür edebilir, neler hissedebiliriz, neler deneyimleyebiliriz; biraz daha listevari bir şekilde, sizlerin kendi bedensel farkındalığınızı sağlamanızda araç olarak kullanabileceğiniz bir yazı hazırlayacağım. Bu yazımda sezgi merkezimiz olan alın çakrasının temel dinamiklerine, insanlar üzerindeki etkinliğine, dengeli iken olması gerekenlere, dengesiz olduğunda olabilecek sorun ve rahatsızlıklara değinirken, ‎reiki ve farklı ‎enerji sistemleri ile alın çakramız üzerinde nasıl çalışma yapabileceğimizi sizlerle paylaşacağım. 

Alın çakrası, “3. Göz”, “Ajna”, 6. temel çakramızdır. Konum itibariyle,  iki kaşımızın ortasına, tabiri caizse alnımızın çatına, denk gelmektedir. Ruhsal güçlerin ve sezginin merkezidir. Hindu geleneklerinde alın çakramız, psişik vizyonların ana koltuğudur. İndigo (Çivit Mavisi) ile ilişkilendirilir. Fiziksel bedenimiz üzerinde yönettiği ana salgı bezi, epifiz bezidir.

Alın (3. Göz) Çakrasının Fonksiyonları

Fiziksel Sağlık

Alın çakramız, yukarıda da bahsettiğim üzere epifiz bezi başta olmak üzere fiziksel bedende burun, göz, kulak ve iskelet sistemimizden sorumludur. Ayrıca beynimizin ön ve arka bölgesi de bu çakranın kontrol alanına girmektedir. Dünyayı görüş ve duyuş ile algılama biçimimiz ile, kendi görüşlerimizin şekillenmesi ve bunun yaşamımıza nasıl etki ettiğini ilgilendirir.

Alın çakrasının dengede çalışıyor olması, görebilme becerimizi net kılar; ama sadece bu fiziksel beden için değildir, özellikle sezgisel olarak algılamamızda 3. Gözümüzün katkısı yüksektir.

Rüyalara Giden Yol

Epifiz bezinin ana işlevi uykumuzu düzenleyen, mevsimsel fonksiyonları etkileyen, yaşlanmamızı öteleyen ve zihnimizin düzenli olmasına yardımcı olan melatonin hormonu üretmesidir. Dokusal olarak bakıldığında, gözümüzün yapısına benzer bir formdadır. Önemli farklı, gözümüz ışığa duyarlı iken, epifiz bezi ışık kesildiğinde işlev kazanmaktadır. Ayrıca dünyamızın elektromanyetik alanı da bu bezi uyarıcı niteliktedir.

Vizyonlar

Alın çakramızın dengede çalışması, fizik ötesi görü gücümüzü yükselten bir unsurdur ve sezgiselliğimiz artar.

Zihin ve Ruh Sağlığı

Alın, 3. Göz, çakramızın dengede çalışması bizi dikkatli kılar, düşüncelerimizi gerçeğe döktüğümüz aşamalarda bilinçli iyimserliğe yönlendirir ve önümüzü keskin bir netlikle görebilerek, attığımız adımlardan sonra olabilecekleri fark edebiliriz. Ayrıca, imajinasyon yeteneğimize katkısı aşikardır. 3. Göz çakramız dengede iken, yapmak istediklerimizi uygulamaya geçirmeden; olmuş, hedefe ulaşılmış ve başarmış hallerimizi imajine ederek, alın çakramız bu ilerleyeceğimiz yolda enerjisel zeminimiz olacaktır. Sezgilerin kuvvetliliği, bizlerdeki kendimize duyduğumuz güven artışını yükseltecektir. Ayrıca, daha ruhani boyutta, dile dökülememiş yardım taleplerine çekilebilmemiz ve kendimizi tanımadığımız birine yardım ederken bulmamız olasıdır.

Dengesiz çalışan alın, 3. Göz, çakramız içinde bulunduğumuz gerçekliği anlama, kavramada ve kendi gerçekliğimizi yaratabilme konusunda sıkıntılar çıkarabilir.  Ayrıca kaderci bakış açısıyla, talihin bir türlü yüzümüze gülmediği gerekçeleriyle hayatımızı ve yaptıklarımızı suçlama eğilimimiz olabilir. Kronik baş ağrıları ve migren de dengesiz çalışan bir alın çakrasının belirtisidir. Kaygı ve sosyal davranış bozuklukları ile beraber sosyal bir ortamda baskın olma veya kontrol eden olma arzumuz da blokaj oranı yüksek bir alın, 3. Göz, çakrasına işarettir.

Hoşgörülü Olmak

Bu kalabalık dünyamızda pek çok farklı karakter ve kişilik hamuruna sahip insan tekâmül etmekte. Elbette, enerjisi bizi çekebildiği gibi itebilen; negatif açıdan algıladığımızda sürtüştüğümüz, anlaşamadığımız ya da yaşamlarımız içerisinde bizde blokajlar yaratabilecek insanlar olacaktır. Blog bölümünde bu konularla ilgili daha detaylı yazdığım yazılarıma bakmanızı isterim. Alın, 3. Göz, çakrasının ana duygusal işlevi affedici ve hoşgörülü olmaktır. Kalp çakrasında yükselen koşulsuz sevginin daha yüksek titreşimleri bu çakrada toplanır. Öncelikle, kendimizi olduğu gibi kabul etmek, kendimizi sevmek, bu konuda yapabileceğimiz en iyi sevgi pratiğidir. Hayatın bize getirdiklerine odaklandığımızda, tekâmül yolumuzda bizim gelişimimize katkıda bulunacak pek çok “araç”ı karşımızda göreceğiz. Bu farkındalık bizi psikolojik ve fiziksel rahatsızlıklardan uzak tutacaktır.

İndigo / Çivit Mavisi

Alın çakramız ile ilişkilendirilen renk indigo / çivit mavisidir. Geceleri gökyüzü altında uzanmak, yürüyüş yapmak veya deniz / göl kenarında meditasyon yapmak; bize alın çakramızı şifalandırma ve arındırma açısından iyi gelecektir. Uzanık veya oturur, rahat bir pozisyonda iken, alın çakramızın olduğu bölgede yoğun bir indigo rengi hayal edebiliriz. Bu indigo ışığın alın bölgesinden itibaren ayaklara doğru yavaşça indiğini düşünüp, alın çakramızı tıkayan bütün blokajların sevgili dünya anaya topraklanarak aktığını hayal edebiliriz. Bu çalışmayı yapmak için herhangi bir enerji uygulayıcısı olmamız gerekli değildir, hepimiz yapabiliriz.

Gerçekliklerimiz

Alın çakrasını dengede tutabilecek bir diğer faktör de gerçeklik anlayışımızdır. Kendimize ait bir gerçeklik anlayışımız olmasına izin vermemiz, hem anlayış düzeyimizi yükseltecek ve kendi tekâmülümüzde daha farkındalıklı ilerlememize olanak sağlayacaktır. Olduğunuz gibi olun ve etrafınızdaki insanların sizi olduğunuz gibi görmeleri / kabul etmeleri için, onlara izin verin.

Doğal Taşlar ve Aromaterapi

İndigo rengi safir, azurit ve diğer indigo tonlarındaki taşları alın çakramızı dengelemekte ve şifalandırmakta kullanılabilinir. Enerji çalışmalarında bu taşları, alın çakrası bölgesine koyabilirsiniz. Nane ve yasemin de aromaterapi aracılığıyla boğaz çakramızda kullabileceğimiz yağlardır.


Çakralarınızı Dengeleyin

Şifa Enerjileri ile Alın - 3. Göz - Çakrasına Çalışmak

Şifa enerjileri, ırmak içerisine düşmüş büyük bir kaya misali, tıkanıklığın olduğu çakra blokajlarında, blokajları şifalandırır ve açar; denge sağlanır. Çakradaki blokajın kaldırılması, sadece fiziksel bedenimizi değil, ruhsal enerji bedenlerimizi de sağlıklı tutar. Şifa enerjileri ile beraber çakralara çalışmak güvenlidir, etkili ve hızlıdır.

Enerji uygulayıcısı dostlarım kendi bedenleri üzerinde çalışırken alın çakrası bölgesine ellerini koyarak çalışma yapacağı enerjinin alın çakrasındaki blokajı açması ve şifalandırması için niyet edebilir.

Aşağıdaki öneriler, genel itibariyle enerji uygulayıcı dostlarımızın yaptığı ve uyguladığı tekniklerdir. Enerjist dostlarımız kendi tekniklerini de bu öneriler ve bolca çalışma neticesinde geliştirebilir.

- Sırt üstü rahat bir şekilde uzanın. Bacaklarınızın ve kollarınızın düz olmasına dikkat edin.

- İki elinizi de iki kaşınızın ortasının üzerine koyun. (İki el üst üste de olabilir, yan yana da olabilir, genel olarak ben ön vücuduma dokunarak çalışırken önce sol, üstüne sağ eli koyarım.) Dokunarak çalışırken kendisini rahat hissedemeyen dostlarım, kollarını vücuduna paralel olarak rahatça bırakabilirler

- Kanalı olduğunuz enerjiyi davet edin. Alın çakrası üzerine bir enerji kanalı ile örnek vermek gerekirse, “ALTIN ÜÇGEN ENERJİSİ KANALIM ÜZERİNDEN, ALIN ÇAKRAMIN BLOKAJLARININ AÇILMASI VE ŞİFALANMASI İÇİN AKMASINI İSTİYOR, ALTIN ÜÇGEN ENERJİSİNİ SEVGİYLE KABUL EDİYORUM. BU ÇALIŞMA ESNASINDA BENİ KORUYAN REHBER DOSTLARIMA VE ÜSTATLARA, BU DÜNYADA BEDENLENMEME OLANAK SAĞLAYAN VE BANA TEKÂMÜL İMKÂNI VEREN YARADAN’A ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM.”, gibi bir niyet cümlesi, çalışmanızı bir enerji kanalı ile başlatmanıza yetecektir. Niyeti ettikten sonra dilerseniz şifalanmayı destekleyici nitelikte gözünüzde indigo / çivit mavisi bir renk canlandırabilir ve alın çakranızı dolan bir sürahi gibi imgeleyebilirsiniz. (Ayrıca bir parantez açmak istiyorum. Altın Üçgen enerjisi kanalı, alın çakrası bölgesine kanallanan ve alın çakrası üzerinden yönlendirilen bir şifa enerjisi sistemidir. Altın üçgen enerji sistemi ile kendinize ve dostlarınıza çalışmalar yapmanız, alın çakranızın dengede olmasına yardımcı olabilmektedir. Bu dediğim yanlış anlaşılmasın. Altın üçgen enerjisine kanal olunduğunda 3. Gözünüz açılıp, müthiş sezgileriniz yükselecek diye bir durum söz konusu değil; sadece bu kanal üzerinden şifa çalışmaları yapmanız, 3. Gözünüzü daha aktif kullanabilmenize olanak sağlar. Altın Üçgen Şifa Enerjisi için buradan detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.)

5 ile 10 dakika kadar çalışmak yeterli gelecektir. Yine de enerjinin rehberliğine kendinizi bırakmanızı ve akış kesilene kadar çalışmanızı tavsiye ederim.

Alın çakramızla ilgili bu yazımı bitirirken yine genel hatırlatmamı yapmak istiyorum. Birey olarak pek çok dinamiğe sahibiz. Sürekli dengesi bozulan bir çakrada, daha köklü bir blokaj olabilir. Bu yüzden çalışmalarınızın genelini bütünsel olarak yapmanızı tavsiye edebilirim. Gelecek yazı, 7 temel çakramızın sonuncusu olan taç çakramız “Sahashrara” üzerine olacak. 

Sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Sevgilerimle,

Taner Tözün

www.evrenselenerji.net

- * -

Çakralarınızın dengelenmesi için profesyonel destek talepleriniz için "HOLİSTİK ŞİFA" bölümüne göz atmanızı rica ederim.

* * *

 

Kök Çakra ve Kök Çakrada Şifa Çalışması Yapmak

Sakral Çakra ve Sakral Çakrada Şifa Çalışması Yapmak

Karın Çakrası ve Karın Çakrasında Şifa Çalışması Yapmak

Kalp Çakrası ve Kalp Çakrasında Şifa Çalışması Yapmak

Boğaz Çakrası ve Boğaz Çakrasında Şifa Çalışması Yapmak

Alın Çakrası ve Alın Çakrasında Şifa Çalışması Yapmak

Taç Çakra ve Taç Çakrada Şifa Çalışması YapmakYENİ ÇAĞ ENERJİLERİ VE 999 GÜCÜ İLE TANIŞIN!

Uyarı

Evrensel Enerji® içerisinde yer alan kurs, uyumlama, paylaşım, çalışma veya blog yazılarının hiçbiri, doktorunuzun size önereceği tıbbi teşhis, tedavi veya bakımın yerine geçmez.

Evrensel Enerji®, hastalık teşhisinde bulunmaz, ilaç tavsiye etmez veya doktorunuzun tedavisine müdahale etmez. Şu anda doktorunuzun reçetelediği ilaçları alıyorsanız, doktorunuzun tavsiyesi olan ilaçlarınızı kullanın. Tıbbi durumunuzla ilgili herhangi bir endişeniz varsa, lütfen öncelikle doktorunuzla konuşun. Evrensel Enerji® üzerinde yer alan herhangi bir bilgiyi ve öğretiyi kullanarak kendinizi tedavi etmeyi tercih ederseniz, bu sizin sorumluluğunuzdur.

Evrensel Enerji®, bu sitede yer alan herhangi bir bilginin, eğitimin, uyumlamanın, öğretilerin doğrudan veya dolaylı olarak kullanılması sonucu ortaya çıkan kayıp veya zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Bu sitedeki sağlıkla ilgili bilgiler ve paylaşımlar yalnızca genel bilgi için sağlanmıştır ve profesyonel tıbbi veya sağlık bakımı tavsiyesinin yerine geçmez. Danışmanlık hizmetleri bu koşulda gerçekleştirilmektedir. Enerji şifası ve uygulamaları, herhangi bir sonucu garanti etmez ve sonuçlar kişiye göre değişebilir.

E-Bülten Aboneliği

Güncel etkinlik ve eğitimlerimizden haberdar olmak için e-posta bültenimize kaydolun!  

Sosyal Medyada Biz

X

Right Click

No right click