fbpx
  • 05439187411
  • Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Şambala Çok Boyutlu Şifa Enerjisi

Şambala Çok Boyutlu Şifa Enerjisi

Şambala Çok Boyutlu Şifa Enerjisi

Şambala’nın merkezi, çekirdeği sevgidir. Sevgi Özgürlüktür. Kendini sevmek ve kişinin Anne/Baba Tanrı ve tüm Yaradılış ile bağlantısının içsel bilişi. Bu bilişin yolunda duran her şeyden özgürlük. Kim olduğunuzu bilme ve Gücünüze adım atma, Üstatlığınıza adım atma Özgürlüğü.
Bir Şambala çalışmasında yaşamlar boyunca taşımış olduğunuz eski duygusal enkazların tümünü temizlemenize yardım etmek için dizayn edilmiş meditasyonlar deneyimlersiniz. Sonra Şambala’nın enerjileri ile dolarsınız ve her istediğinizde bu enerjileri çağırabilmeniz için, bu enerjilerin kaynağına bağlanırsınız. Bu temizliklerin ve inisiyasyonların asıl amacı kendi tekamülsel gelişiminiz içindir. Siz tekamül ederken, insanlığın geri kalanının sizin ayak izlerinizi izlemesini kolaylaştırırsınız. Sevginin bilinçliliğine genişlemesi ve büyümesi için insanlığın kollektif bilinçliliğine – ve bilinçaltına – yardımcı olursunuz. Bir yan – ürün olarak, hem kendiniz hem başkaları için şifayı kolaylaştırmaya yardımcı olması için Şambala enerjilerini çağırabilirsiniz. Yükselmiş Üstat St. Germain, Şambala enerjilerinin şimdi Dünya etrafındaki enerjisel ızgaranın parçası olduğunu bize garanti ediyor (güven veriyor). Herhangi bir anda enerjileri kolayca çağırabiliriz.

Şambala sisteminin kaynakları, onu bildiğimiz şekliyle tarih – öncesinde yatar. St. Germain o zaman Atlantis’te enkarne olmuştu. O, köle olarak kullanılan düşük titreşimli varlıkların tekâmülüne yardımcı olmak için orijinal sistemi getirdi. O bu köleliğin kabul edilemez olmasını sağlamak istedi ve bu varlıkları cahilliklerinin köleliğinden özgürleştirmek istedi. Bugünkü sistem daha genişlemiştir, çünkü biz şimdi daha yüksek enerjilere hazırız. Ancak, sistemin amacı benzerdir – bizi cahilliğimizin köleliğinden özgürleştirmek, bize kendi üstatlığımızın Sevgisini ve Özgürlüğünü getirmek. Bir Üstat olmak ne anlama gelir? Başkaları üzerinde güce sahip olmak anlamına gelmez. Basitçe kendinin Üstadı olmak anlamına gelir. Herhangi bir gerçek Üstadın size anlatacağı gibi…

Şambala nedir? Yükselmiş ve Galaktik Üstatların kollektif bilinçliliğinden daha az bir sey değildir. Biz onu almak için enerji alanlarımız içindeki kristal şeklindeki enerji matrislerini açarken, bu rezonans şimdi bizim için elde edilebilirdir. Bu “Şambala’nın Elmas Frekansı” yüksek – derecede rafine ve son derece dönüştürücü bir frekanstır ; ayrıca çok güçlü bir şifa enerjisidir. Bu frekansa inisiyasyonlar, insanlığın ve Dünyanın harmoniklerini Tek Birleşik harmonik olması için stabilize etmek ve harmonize etmek için Galaktik Merkezler vasıtası ile indirilen yeni kodlamalara erişmemize izin verir. Yeni kodlamaları almak ve Elmas Frekansı içinde işlemek çok – boyutlu farkındalığın artması, durugörünün, duruişitinin ve duruhissetmenin gelişmesi anlamına gelir.

ŞİMDİ geçmişten gelen tüm gereksiz programların salıverilmesinin ve gelen yeni enerjileri almaya hazır olmanın zamanıdır. Biz burada Dünya üzerinde imgelememizin ötesindeki şeyleri birlikte – yaratmak üzereyiz. Her anda hazır olmaya ve zamanın sonuna doğru danstan zevk almaya davet ediliyorsunuz.

Hari Babba Melchizedek (John Armitage) & St. Germain

ŞAMBALA ÇOK BOYUTLU ŞİFA

TARİHÇE :

Yükselmiş Üstat Germain Hari Das Melchizedek olarak da bilinen John Armitage'a bu şifa sistemini öğretti. Germain köle olarak kullanılan ve toplumdan ayırılan (daha “gelişmiş” Atlantisliler tarafından) bazı tekamül etmemiş varlıkların spiritüel titreşimlerini yükseltmeye yardım etmek için Atlantis'e orijinal olarak 22 sembol içeren şifa sistemini getirdi. “INSPIRERS” olarak adlandırılan bir grup kurdu. Bu grup Atlantis'in çökmesi üzerine Tibet'e gitti. Oradaki ilgilenen insanlara üç sembol verdiler ve sonra Hindistan'da birkaç sembol verdiler. Bütün sistemi vermeden önce insanların bu sembolleri nasıl kullanacağını görmek istediler. Bazıları sembolleri iyilik için kullandı, başkaları diğer insanlar üzerinde güç elde etmek için kullandılar, bunlardan çok gizli, kapalı bilgi sistemi yarattılar, sadece bazı rahip - inisiyelere verdiler. Dr. Usui sembolleri Sanskrit yazıtlarda keşfetti ve buradan Reiki'ye sahip olduk.Üstat Germain şimdi Hari Das vasıtası ile tam 352 sembol sistemini getiriyor, Dünya üzerinde daha önce asla bu olmadı. Germain buna Şambala Çok Boyutlu Şifa dememizi istiyor.

ŞAMBALA ÇOK BOYUTLU ŞİFA NEDİR?

Şambala Çok Boyutlu Şifa, Reiki enerjilerinin genişlemesi olarak düşünülen bir şifa sistemidir. Şambala Çok Boyutlu Şifa, Reiki'yi (352 sembolün ful enerjilerinin spektrumu) ve bazı enerjileri (Mesih Bilinçliliği enerjisi, Mahatma enerjisi) kullanır ve şifanın komple bir sistemini yaratır.

ŞAMBALA ENERJİ KARAKTERİSTİKLERİ

Şambala enerjisinin doğası çok boyutludur, sadece fiziksel seviyede çalışmaz, tüm seviyelerde çalışır. Reiki gibi bedende ve enerji alanında ihtiyaç duyulan yere gider. Şambala sadece zihinsel, duygusal ve spiritüel seviyelerde çalışmaz, hücresel hafızanın en derin seviyelerinde; DNA’da ve enerji bedeninin en yüksek titreşimlerinde çalışır.

USUI REİKİ VE ŞAMBALA ÇOK BOYUTLU ŞİFA ARASINDAKİ FARK

Usui Reiki ve Şambala Çok Boyutlu Şifa arasındaki fark, Şambala Çok Boyutlu Şifa'da St. Germain tarafından verilen ful 352 sembolün olmasıdır, burası ve Kaynak arasındaki her bir seviye için 352 sembol.

Şambala'nın sizi 352 sembol vasıtası ile Her Şeyin Kaynağına/Yaratıcıya/Tanrıçaya/Tanrıya geri götürerek şifanın Kaynağına direkt olarak bağladığı söylenir. Tüm hastalıklar ve dengesizlikler tamamen tüm yaşamın ve sizin kendi ruhunuzun kaynağından ayrı olmaktır. Sembolleri kullanmak için, tüm sembolleri bilmeye gerek yoktur. Semboller Reiki' nin normal el teması ile akar ve eğer bilinçli olarak bilmeye gereksinimi olursa uygulayıcıya sezgisel olarak gelir. Her uygulayıcı bireysel sembolleri farklı algılayabilir, ancak anlamlarının çoğu benzerdir.

ŞAMBALA ŞİFASININ GERÇEK AMACI

Gerçek hedef, artan anlayış ve farkındalık ile bireyin spiritüel deneyimidir. Şambala sisteminde kullanılan enerjilerin ve meditasyonların çoğu kişisel farkındalık ve uyanış içindir.

Şambala sadece bir şifa sistemi değildir, spiritüel gelişmenizi hızlandırmanın yoludur. Şambala Şifası bir din değildir veya özel spiritüel bir yol değildir. Şambala çalışması spiritüel doğadadır, ancak herhangi bir spiritüel yolda olan herkes tarafından kullanılabilir. Sadece Ruha, sevgiye bağlılığa, niyet ve enerji ile şifaya inanç gerekir.

Şambala Çok Boyutlu Şifa bir teknik değildir, bütünlüğü ve özgürlüğü kolaylaştıran bir yoldur.

Şambala'ya uyumlanmak sizi Ben'im varlığınız ile güçlü bir şekilde bağlar ve sizi ışığın Şambala şehrine veya tüm Yükselmiş Üstatların kollektif bilinçliliğine ve sevginin ve ışığın birçok boyutlardaki diğer varlıklarına bağlar.

Şambala Çok Boyutlu Şifa Sistemi Nedir?

Şambala birkaç farklı tipteki enerjilerin karışımıdır:

1. Evrensel Yaşam Gücü (Reiki) Enerjisi, etrafınızdaki “nesneler” dahil tüm varlıklarda işleyen enerjidir. Bu, yaratan ve yaşam veren enerjidir ve bu “nesneleri” de içerir, çünkü onlar da bu enerjiden yapılmıştır. Herkes ve her şey bu enerjiden yapılmıştır. Bu sevgi enerjisidir. Sevgi yakıttır.

2. Mahatma Enerjisi; ayrıca BEN'İM varlığı olarak bilinir. Bu Kaynak olarak Ben'in farkındalığıdır. Bu sizin her şeyden ayrı olduğunuz anlamına gelmez, gerçek şu ki, bu, Birliğin anahtarının içinizde olduğunu söyler. Bu sizin Bütünlüğünüzün gerçekte kim olduğunun tanınmasıdır. Bu Saf, Koşulsuz Sevginin en güçlü enerjilerinden biridir. Bunun Dünyaya yeni bir var oluş yolu getiren harmonik kümelenmeden beri insanlık için mevcut yeni bir enerji olduğu söylenmektedir. İçinizdeki kendinize ulaştığınızda ve Bütünlüğü, Birliği bulduğunuzda, diğer herkesin sizin bir parçanız olduğunu kavrarsınız. Ve siz de herkesin ve her şeyin bir parçasısınız. Her Şey Birdir.

3. Yükselmiş Üstatların Enerjisi; Yükselmiş Üstatlar yeniden doğum döngülerini tamamlamış ve şimdi insanlığın öğretmenleri olarak ruh formunda var olan varlıklardır. Onların amaçları bir bütün olarak gezegenin tekâmülüne ve diğerlerinin spiritüel tekamülüne yardım etmektir.

Çok - Boyutlu Ne Anlama Geliyor?

Şambala Çok - Boyutlu olarak adlandırılıyor, çünkü o Bütünlük üzerine odaklanır. Şambala ile çalışırken öyle seçtiğimizde bizim için çalışmak için gelen hepimizin kendimizin değişik veçhelerimiz var. Bunların bazıları uzun bir süredir taşımakta olduğumuz fiziksel ağrı olarak tanıdıktır. Diğer zamanlar olaylar ortaya çıkar ve bunların neden olduğunu bilmeyiz. Artık çalışmayan ilişkilerin bırakıldığı zor bir zaman geçirmemizin nedenini bilmeyiz. Bizi inciten, birine veya var olmanın bir yoluna öyle çekilmiş hissederiz ki, bunun neden olduğunu anlayamayız, o kadar çok şifa verdikten sonra, yardımı olmaz. Bu çoğumuzun yardım, yanıtlar için arayışa başladığımız zamandır ve olaylara bakmanın bütünüyle yeni yollarını, bütünüyle yeni anlayışlarını eşzamanlılıklar ile keşfederiz.

Daha önceden var olduğunu bilmediğimiz bir dünyayı keşfederiz. Anlamaya başlarız ve eşzamanlılıkların tüm yaşamın birbirine bağlı olduğu anlamına geldiğini derinden hissederiz. Bu bize kendimizin ve diğerlerinin, sevgiye, şifaya ve bütünlüğe gereksinimi olan diğer parçalarının yeni anlayışlarını verir. Eğer yükseliş fikrini bütün olmak olarak düşünürseniz, o zaman Şambala Çok - Boyutlu Şifa bize sevmek, iyileşmek ve bireysel ve kollektif olarak kim olduğumuzu bütünleştirmek için yardımcı olur. Yeni kavrayışlar geçmiş yaşamları, sezgisel gelişmeyi, enerjisel bağlantıları, rehberlerle, meleklerle ve sevdiğiniz yardımcılarla ve öte aleme geçenlerle vs. çalışmayı kapsayan yeni yolları açar. Dünya Ana'nın derinden hissedilen sevgisi ve partnerlik hissi açılır. Bunlar herkesin deneyimleyeceği şeyler değilken, şifa enerjileri ile çalışan çoğu kişi için gerçektir. Şambala Çok - Boyutlu olarak adlandırılır, çünkü Bütünlük kendimizin tüm seviyelerinin iyileşmesini kapsar. Her Şey Bir'dir.Bir çok insan Şambala'yı Reiki'den bir sonraki adım olarak adlandırıyor. Şambala'nın diğer herhangi bir Reiki ekolünden daha iyi olduğunu söylemek niyet edilmemiştir. Anlatılmak istenen Şambala'nın kendimiz ile başlayan, tüm yaşamın birbirine bağlılığı vasıtası ile şifa üzerine odaklanmaya izin veren enerjilerin bir harmanı olduğudur. Şambala enerjileri nedeni ile, gezegeni ve tüm yaşamı iyileştirmek kendini - iyileştirme ile yapılabilir. Diğer Reiki ekolleri ile gerçekleşen birçok şifa başarıları keşfedeceksiniz, ama Şambala'nın odağı kişisel şifa vasıtası ile gezegensel şifadır.

Eğer durum böyle ise, neden el ile şifa olarak öğretildiğini merak edebilirsiniz. Onu bu şekilde öğretmeyi seçiyorum, çünkü çoğu insan iyileştirmek için ve kendilerini Birliğin hizmetine sunmak için dokunsal/dokunulur, genel bir duyum yolu arıyor. Bunu bir Reiki formu olarak öğretmek bir anlam veriyor, çünkü yıllarca çalışmaya gerek yok. Spiritüel gelişim ile ilgili okumak yerine, Şambala onu canlı yaşamanıza ve o olmanıza yardım ediyor. O bir günde birkaç dakika şifa verirken bunu yapmaya yardım ediyor ve Çok - Boyutlu veçhe vasıtası ile siz spiritüel olarak açılırken ortaya çıkan korkuyu ve diğer kişisel sorunları bütünleştirmeye yardım ediyor.

REİKİ'NİN DR USUI'DEN ÖNCEKİ HİKAYESİ

Reiki kadim Atlantis'te tasarlanan bir sistemdir. Yükselmiş Üstat St. Germain olarak bilinen Şifa Tapınağının yüksek rahibi tarafından yaratılmıştır. Bu rahip Atlantis'teki merkez tapınaklardan ayrılmış ve Atlantislilerin Inspirers (İlam edenler/vahyedenler) dediği kendi kabilesini veya klanını yaratmak için Atlantis'in uzak dağlarına yolculuk yaptı. Inspirers kendilerini ana kıta Atlantis'te oturanlardan ayırdılar. Atlantis ırkının fiziksel ve spiritüel ilerlemesi tarafından muhakeme edilen ırksal farklılıkları kaldırmak ve uzaklaştırmak için tüm Atlantislilerin spiritüel gelişimini eşitleyecek bir teknik ve yol bulmayı aradılar. Spiritüel ve fiziksel olarak geri kalmış olduğu düşünülen birçok Atlantisli rahipler, rahibeler ve Atlantis Adasının Kraliyet aileleri tarafından köle olarak kullanılıyordu. O yaşamında, St.Germain'e, bir bireyin enerji sistemine direkt olarak yansıtılabilecek ve mevcut spiritüel handikabını (engel, yük) aşacak ve diğer Atlantisliler ile eşit yapacak yeterli seviyeye kadar onun titreşimini yükseltecek bir seri semboller verildi. Ona 22 sembol verildi, bu üstat rakamıdır. Atlantis çöktüğü zaman St Germain birçok takipçi arkadaşı ile birlikte kadim Tibet'e gitti. Burada spiritüel bilinçliliği yükseltme uygulamasını devam ettirmeye çalıştılar. Bu uygulamanın nasıl sonuç vereceğini görmek için Atlantis toprağına yakın birkaç kişiye üç adet sembol verdiler. Onların birçoğu sembolleri kullandılar ve spiritüel gelişimleri iyi seviyeye geldi. Ancak diğerleri bu gücü karanlık, negatif bir yolla kullandılar. Sembolleri tahrif ettiler ve çarpıttılar, dönüştürdüler ve değiştirdiler. St. Germain ve Inspirers bu zamanda 22 sembolün hepsini hiç kimseye vermemeye karar verdiler. Bugünkü uygulandığı şekli ile Reiki sistemi tamam olmayan bir sistemdir. O bazıları Akaşik kayıtlardan direkt olarak çekilen bir çok sembolü kapsayan bir sistemdir, insanlığa St.Germain tarafından verilmiştir, ancak icat edilen, yaratılan bazıları farklı tip enerji çekiyor. Tam Şambala Sisteminde 352 Sembolün olduğu St Germain tarafından bugün bildirilmiştir. Bu Kozmik Gücün Kaynağına kadar 352 Seviye/İnisiyasyon'a karşılık gelen 352 semboldür. Yukarıda nasılsa, aşağıda öyledir.

Uyumlanma Süreci

Bu uyumlama, standart uzaktan enerji uyumlaması yapma prosedüründe gerçekleştirilmektedir. (Buradan bilgi bankasında paylaştığım "Uyumlama Öncesi Hazırlık" gönderime bakabilirsiniz.) 

Bu enerji sistemine uyumlanmak istiyorsanız, direkt olarak benimle e-posta veya whatsapp aracılığıyla iletişime geçin ve iletişime geçerken, lütfen kendinizle ilgili kısa bir bilgilendirme yazısıyla beraber tam olarak adınızı, soyadınızı ve bulunduğunuz şehir bilgisini benimle paylaşın. Uyumlama programı, talebiniz doğrultusunda uygun bir zaman için karşılıklı belirlenecektir. Ödemesini tamamen gerçekleştirmiş öğrencilere katılım belgesi, yüksek çözünürlüklü pdf dosyası olarak e-posta ya da whatsapp kanalı üzerinden gönderilmektedir. (Gönderim, iş yoğunluğuna paralel olarak birkaç günü bulabilmektedir.)

Bu enerji sisteminde uyumlanma süresi 20 - 30 dakika arasındadır. Whatsapp kullanan öğrencilerle daha hızlı, sesli mesajlaşma özelliği ile detaylı ve hızlı haberleşme sağlanmaktadır. 

Uyumlanma Şartı

Bu enerji sistemine uyumlanmanız için daha öncesinde herhangi bir enerji sistemine uyumlanmış olmanız gerekmez. Enerjisel dinamikler ve çalışmalar üzerine bilgi sahibi olmanız avantajınızadır.

Randevu Al

Taner Tözün ile Holistik Şifa Çalışmaları

→ Kronikleşmiş ve ne yaparsanız yapın tekrar eden fiziksel rahatsızlıklara mı sahipsiniz?

→ İlişkilerinizde sürekli aynı olayları mı deneyimliyorsunuz ve bu döngüden sıkıldınız mı?

→ Ne yaparsanız yapın, parasal konularda hep sıkıntıya mı düşüyorsunuz?

Size özel hazırlanan bireysel çalışmalar ile yaşamınızdaki dönüşümü gerçekleştirin.

Çünkü

SENDeğerlisinGüvendesinGüçlüsünSeviliyorsun

YENİ ÇAĞ ENERJİLERİ VE 999 GÜCÜ İLE TANIŞIN!

Uyarı

Evrensel Enerji® içerisinde yer alan kurs, uyumlama, paylaşım, çalışma veya blog yazılarının hiçbiri, doktorunuzun size önereceği tıbbi teşhis, tedavi veya bakımın yerine geçmez.

Evrensel Enerji®, hastalık teşhisinde bulunmaz, ilaç tavsiye etmez veya doktorunuzun tedavisine müdahale etmez. Şu anda doktorunuzun reçetelediği ilaçları alıyorsanız, doktorunuzun tavsiyesi olan ilaçlarınızı kullanın. Tıbbi durumunuzla ilgili herhangi bir endişeniz varsa, lütfen öncelikle doktorunuzla konuşun. Evrensel Enerji® üzerinde yer alan herhangi bir bilgiyi ve öğretiyi kullanarak kendinizi tedavi etmeyi tercih ederseniz, bu sizin sorumluluğunuzdur.

Evrensel Enerji®, bu sitede yer alan herhangi bir bilginin, eğitimin, uyumlamanın, öğretilerin doğrudan veya dolaylı olarak kullanılması sonucu ortaya çıkan kayıp veya zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Bu sitedeki sağlıkla ilgili bilgiler ve paylaşımlar yalnızca genel bilgi için sağlanmıştır ve profesyonel tıbbi veya sağlık bakımı tavsiyesinin yerine geçmez. Danışmanlık hizmetleri bu koşulda gerçekleştirilmektedir. Enerji şifası ve uygulamaları, herhangi bir sonucu garanti etmez ve sonuçlar kişiye göre değişebilir.

E-Bülten Aboneliği

Güncel etkinlik ve eğitimlerimizden haberdar olmak için e-posta bültenimize kaydolun!  

Sosyal Medyada Biz

Evrensel Enerji® 2012 - 2020 Taner Tözün
Telif Hakkı ©
Evrensel Enerji® markası Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillidir ve tüm hakları saklıdır. Bu platformda yayınlanan yazıların tarafımızdan aksi belirtilmedikçe 5846 numaralı Telif Hakları Kanununa uyarınca tamamının ya da parçalarının kopyalanması, izinsiz olarak yayınlanması, yazarının adının değiştirilmesi yasaktır. Kanunun 71. maddesi uyarınca bunun aksi hareketlerde kanuni işlem yapılır.
Evrensel Enerji Etiket Bulutu
Reiki, Usui Reiki, Kundalini Reiki, Şambala, Karuna Reiki, İmera Reiki, Seichim, Tara, Kozmik Birlik, GMA, Gümüş Mor Alevi, St. Germain, Altın Üçgen, Çakra Dengeleme, Çakra Temizleme, Çakra Açma, Çakra, Çakralar, Aura, Aura Dengeleme, Aura Temizleme, Aura Açma, Mental Beden, Astral Beden, Eterik Beden, Enerji Temizliği, Enerji Dengeleme, Mekan Temizliği, Sihir Temizleme, Sihir Bozma, Büyü Temizleme, Büyü Bozma, Enerjisel Koruma, Enerjisel Kalkan, Uyumlama, Enerji Uyumlaması, Enerji Uyumlamaları, Online Uyumlama, Online Usui Reiki, Online Reiki, Enerji Uygulayıcılığı, Holistik Şifa, Bütüncül Şifa Çalışması, Bilinçaltı Çalışmaları, Bilinçaltı Uygulamaları, Bilinçaltı Dili, Ses Masajı, Ses Şifa Teknikleri, Mandala, Mandala Atölyesi, Mandala Atölyeleri, Mandala Eğitimi, Yaşam Koçluğu, Yaşam Koçu, Danışmanlık, Aile Danışmanlığı, Spiritüel Danışmanlık, Enerji Danışmanlığı, Bolluk Çalışması, Bolluk Şifalandırma, Bereket Çalışması, Bereket Şifalandırma, Para Yollarını Açma, Bolluk Bereket Çalışması, Bolluk Bereket Şifası, Ruh Eşi, Ruh Eşi Çekimi,Linda Colibert, Daelyn Wolf, Hari Andri Winarso, Mariah Windsong, Manuela Fasoli, Scion, Lavinia Sina Szendrei, Ramon Martinez Lopez, Gaby Solina Grill-Mitterhofer, Enerji Sistemleri, Reiki Sistemleri, Reiki Çeşitleri, 999, 999 Frekansı, Yüksek Şifa Enerjileri, Melek Enerjileri, Spiritüel Rehberlik, Spiritüel Şifa, Kozmik Şifa, Ücretsiz Çalışmalar, Ücretsiz Şifa Çalışmaları, Şifa Çalışmaları, Türkiye Meditasyonu, Dünya Meditasyonu, Reiki Meditasyonu, Maji Çalışmaları, Kendini Keşfetme Çalışmaları, DNA Aktivasyonu, Kundalini Aktivasyonu, Kundalini Aktifleştirme, 3. Göz, 3. Göz Aktivasyonu, Sezgileri Güçlendirme, Psişik Yetenekleri Açma, Psişik Yetenekleri Şifalandırma, Karma, Karmik Temizlik, Karma Şifası, Karmanızı Dönüştürün, Mantralarla Çalışma, Enerjinizi Yükseltin, Enerji Alanınızı Güçlendirin, Titreşimlerinizi Yükseltin, Yaşamınızı Dönüştürün, Büyüklere Masallar, Masal Terapi, Masal Geceleri, Hikaye Anlatıcılığı, Kendi Hikayenizi Oluşturun, Yaşamınıza Yön Verin, Tekrar Bağlantı, Plaides, Playdes, Pleaides, Arcturus, Sirius, Taner Tözün, Ezgi Sala Tözün

X

Right Click

No right click