Kanallık Mesajları

Herkese merhabalar. 

KEŞM ile çalıştığımızdan bu yana nasıl ilerleme kaydettiğimiz üzerine deneyimlerimizi sizlerle "KEŞM Günlükleri" yazı dizimizde paylaşmıştık. Bireysel yaptığımız çalışmalarda, daha çok çalışmalarımız ile ilgili mesajlar alıyorduk. Ocak 2023'te daha çok kitleye hitap edecek şekilde de kanallık mesajları almaya başlayınca, bunları yayınlamaya başladık.

Bu menü altında yakın dönemde "KEŞM Günlükleri Yazı Dizisi" menüsünü eklemiştik. Amacımız farklı dönemlerde yazılan yazıları tek bir yerde sizlere daha ulaşılabilir kılmaktı. Aynısını kanallık mesajları için de neden olmasın diyerek oluşturmaya karar verdim.

Gelen kanallık mesajlarını eskiden yeniye olacak şekilde buraya ekliyor olacağız. Böylelikle daha derli toplu şekilde bilgileri sizinle paylaşacağımızı düşünüyoruz.

Kanallık mesajlarımızdan ilk defa haberiniz oluyorsa, gelen mesajları sırasıyla okumanızı tavsiye ederiz. Bazı mesajlarda, geldiği döneme özgü bilgiler gelmiş olsa da her daim geçerli, genel bilgilendirmeler söz konusu. Size ve bütüne katkı sunmasını diliyoruz.

Sevgi, saflık ve ışık sizinle olsun. 

Sevgilerimizle.

Taner Tözün & Ezgi Sala Tözün

Kendi Değerinizi Bilin / Kanallık Mesajı - St. Germain

"Işığın sevgili aynası, seni sevgiyle selamlıyorum. Bugün dünya için bir sıçrama eşiğindesiniz. Yeni keşifleriniz sizleri daha kolay bir araya getirebilmekte ve bu da kolektif ağların kurulmasını hızlandırmakta. İnsanlık, kendi ruhsal güçlerine paralel keşiflerde bulunuyor. İnsanı, şu an bilinen yasalarınızca ele aldığınızda sizin için pek çok ruhsal olgu imkansız görünebilir ama insanı bir ışık yansıması olarak ele aldığınızda, hepinizin ne kadar büyük bir güce sahip olduğunu söyleyebiliriz. İnsanlık, kendi sahip olduğu nitelikleri farklı bir şekilde önce insan dışında tezahür ettirip, sonra bunu insanlığın nasıl kullanacağını bulmaya çalışıyor. Bu eylemleriniz, sizin dünya üzerindeki  yaşamınızı kolaylaştırmaya yardımcı oluyor; ama içselleştiremediğiniz sürece ruhsal tekâmülünüze fazla katkı sunamıyor.

Kişinin Yolculuğunda Rehavet Unsuru - Helios / Kanallık Mesajı

“Güneşin kalbinden hepinizi selamlıyorum.

Rehavet, insanlığın en önemli manipülasyon öğesidir. İnsanlar şuur olarak hâlâ düşük seviyede. Edinilen ışık öğretileri, sürekli olarak dualitenin karanlık tarafınca çarpıtılarak güç unsuruna dönüştürülmekte. İnsanlığa katkı sunabilecek bilgiler bu sebeple, insanlığın ilerleyememesine etki etmekte. Çarpıtılan tüm bu öğretiler, insanları eylemsizleştiriyor. Kifayetsizleşen öğretiler, insanlığın ışığa hizmetinin önüne geçiyor.

Zaman Enerjisini Lehinize Çevirmek / Kanallık Mesajı - Sirius Misyonu

"Dünyanız çok büyük bir geçiş sürecinde. Bu sürecin insanlığın yükselişi ile gerçekleşebilmesi için dünya üzerindeki herkese iş düşüyor. Dünya okulunda enkarne olan insanların edinimleri ne kadar ışık kanadında olursa, dünya okulunuz da gerekli sıçramayı gerçekleştirebilecektir. Bu mesajımızda “Zaman” olgusuna değineceğiz. Zaman enerjisini lehinize çevirebilmek için neler yapabilirsiniz?

Türkiye’nin Birlik Bilincindeki Önemli İşlevi / Kanallık Mesajı - Sirius Konsey Mesajı

“Işık, insanlığın bilincinin birlik frekansını deneyimleyebilmesi için her zaman fırsatlar sunar. Bireysel tekâmül planlarınız her zaman başka planlarla kesişir ve birleşir. Böylelikle bir yandan ruhun içindeki gizler açığa çıkarken bir yandan da toplumsal planların içinde birbirinizi yüceltme ve yükseltme imkânı bulursunuz. O yüzden dünya gibi dualite okullarının temel işlevi sadece, ruhların birey olmayı deneyimlemesi değildir. Bu deneyimleme süreci de en küçük gruplardan tüm dünyanın bazen dahil olabileceği ölçülerde olabilir. Özellikle şu an yaşadığınız gerçeklik sayesinde, büyük çaplı farkındalık yükselmesi ve toplumsal olaylara yaklaşımlarda sınırlar ötesi hareket edebilme potansiyeliniz söz konusudur. Böylece daha çok ruh, toplumsal tekâmül planlarının parçası olabilmektedir.

İnsan ve Bahar Döngüsü / Kanallık Mesajı - BM Uriel

“Ahşaba dönüşen odunun bu dünyadaki işlevini hiç düşündünüz mü? Dünya insanı garip şekilde onu kullanmayı bırakmış, plastiği bulup onu kullanmaya başlamıştır. Halbuki dünyanızın işleyiş prensibinde geri dönüştürülebilir kullanım söz konusudur. Tek bir tohumdan Tanrısal bir mühendislikle doğaya ve insanlığa katkı sunan pek çok araç söz konusudur. Tabi, aşırı tüketmeye meyilli toplumsal normunuz, bu döngüyü baltalamış durumdadır.

Işığa Kalbinizi Açın – Wesak / Kanallık Mesajı - Lord Buddha

“Üç gece sürecek Wesak şenliği, dünya okulunuzun ışık seviyesi ile ilgili ayarlamaların yapıldığı bir törendir. Dünyanızdan sorumlu ve görevli üstatlar bu törende bir araya gelir ve ışığı ley hatları üzerinden dünyaya indirir. Şambala, Wesak’ın buluşma merkezidir. Burası Himalaya olarak isimlendirdiğiniz bölgededir ama dünyanızın astral planındadır. Şambala çok büyük bir ışık medeniyetidir ve dünyanızın okul işleviyle ilgili önemli görevleri vardır. Buluşmanın burada gerçekleştirilmesinin asıl sebebi, Büyük Merkezi Güneş’in Şambala’yı bu şekilde görevlendirmesidir.

Coğrafya Kader Mi? / Kanallık Mesajı - St. Germain

“Sevgili can dostum merhaba. İnsanlık olarak özel bir değişim zamanından geçiyorsunuz. Uzak gibi görünen ışık potansiyelleri, attığınız adımlar sayesinde gerçek olmaya bir adım daha yaklaşıyor. Toplumsal tekâmül dinamikleri yolculuğunuzun bu noktasında bütüne hizmet edecek şekilde sürecinize katkı sunuyor.

7.7 Portalı ve Işığın Erdemleri / Kanallık Mesajı - Sirius Konsey Mesajı

“Dünya okulunuz için özel bir gün yaşanıyor. Kutsal ışığın “Büyük Merkezi Güneş” aracılığıyla dünyanıza akıtıldığı, şuurlarınızın genişletildiği ve ışık kodlarınızın bu ışıkla tetiklendiği; böylelikle ışığın toplumsal planlarında yeni süreçlerin başlamasına olanak sağlayan özel bir gün.

Bu tür zamanlarda ışık, evrensel matematiği kullanır. Bu matematik, gerçekliğinizden farklı bir enerjisel boyut taşımaktadır. Dünya okulunuzun evrensel yasalarca işlevini layığıyla yerine getirebilmesi için bu matematik devreye girer. Böylelikle bazı döngüler tetiklenir ve okulunuzun yolculuğunda potansiyel bitiş ve başlangıçlar şekillenir.

Geleceği Nasıl İnşa Edersiniz? / Kanallık Mesajı - Sirius Konsey Mesajı

“Fal, herkesin çok sevdiği bir kehanet yöntemidir. Az bir bilgi bile, insanın yolunda çok önemli bir yönlendirici olabilir. Halbuki siz bu tür yönlendirmelerin üzerinde bir potansiyele sahip varlıklarsınız. Size geleceğinizi inşa etme sürecinizle ilgili ruhsal hatırlatmalarda bulunmak istiyoruz.

Bireysel Tekâmül ile Toplumsal Planların Kesişimi / Kanallık Mesajı - Sananda

"Işık diyarı Şambala’dan hepinizi selamlıyorum. Yaşadığınız çağ, ışığın yükselmekte olduğu bir geçiş çağıdır. Yaşadığınız zorluklar sadece bireysel planlarınızdaki karmalardan kaynaklanmamaktadır. Hepiniz kendi yolculuğunuzla beraber, ışığın toplumsal tekâmül planına da katkı sunmayı tercih eden ruhlardansınız. Enkarne olduğunuz coğrafya olduğu kadar, dünya okulunuzdaki bilgi sıçrayışı da aslında sizi toplumsal planlara bağlamaktadır. Bu süreç sabit değildir. Potansiyellerin tezahürü her daim bireysel ve toplumsal planların yenilenmesine ve yeniden gözden geçirilmesine vesile olur. Ruhsal liyakatini öngörülen süreden önce alabilmiş ruhlar, bütünün yoluna katkı sunabilmek için, enkarne olmadan önce belirlediği ve dönüştürme niyetiyle seçtiği karmik ayıtlarına ek olarak, içindeki büyük cevheri açığa çıkaracak şekilde ilerlemeyi seçebilir. Böylelikle kişi, bireysel yolculuğunda daha hızlı ilerleme sağladığında toplumsal tekâmül planında da daha fazla sorumluluk almayı başarabilir. İçinde bulunduğunuz geçiş döneminde de pek çok ruh bunun için uğraşmaktadır.

Gezegensel Döngüler ve Toplumsal Karmalar / Kanallık Mesajı - Helios

“Sevgili Siriuslu dostum merhaba. Yakın zamanda dünya okulunuz gezegensel bir tetiklenme yaşayacak. Işığın ve karanlığın görebileceğiniz nitelikte eylemlerine şahit olacaksınız. Zaman, dünya okulunuzdaki karmaların su yüzüne çıkması uygundur. Sana daha önce iletilen mesajları anımsa. Tıpkı okulunuzda bedenlenen ruhlar gibi, buna olanak sağlayan gezegen mekanizmaları da tekâmül süreçlerinden geçer.

Edinim Yasası Dualite Evreninizde Nasıl İşler? / Kanallık Mesajı - St. Germain

“Edinim yasası dualite evreninizde nasıl işler? Bu geçirdiğiniz tüm hayatlar, ışığın ve karanlığın deneyimlenmesiyle oluşur, ta ki dualite çerçevesi kalmayacak bir doyuma ulaşıncaya kadar. Ruh burada, aslında her kutuptaki potansiyelleri tatbik etmek ister. Bunu kendisi deneyimleyerek yapabildiği gibi ruhsal edinim kayıtlarını yine farklı boyut ve zaman çerçevesinde inceleyerek de yapabilir. Sizler de bu hayatınızı yaşarken, kendinizi sadece uykuda olmadığınız sürelerde mi tekâmül ediyor sanıyorsunuz?

 

100. Yıl Mesajı: Işık Medeniyeti Anadolu Topraklarında Yükselecek / Kanallık Mesajı - Sirius Misyonu

“Dünyadaki göz bebeğimiz ‘Anadolu Toprakları’na selam olsun.

Cumhuriyetinizin 100. yılında hepiniz, bu topraklara ve bütüne hizmet etmek için bedenlenmeyi seçtiniz. Zoru kabul ederek, hepinizin büyük bir cesaret gösterdiğini belirtmek istiyoruz. Daha öncesinde de vermiş olduğumuz mesajlarımızda, bu toprakların dünya tekâmülündeki misyonuna dikkat çekmiştik. Bulunduğunuz bu coğrafya, medeniyetlere ev sahipliği yaptığı için buradaki çok kutupluluğa dair toplumsal karmalar karşınıza çıkarılıyor.

 

Aşkın İlahi Yüzü / Kanallık Mesajı – Djwahal Khul

“Aşkın kaynağı Şambala’dan merhaba sevgili ışık dostum. Yaşadığınız dönemde aşkın ilahi yüzünü deneyimleyebilmeniz için neler yapacağınızdan bahsedeceğim; çünkü aşkı çok güçlü bir titreşim barındırır ve sizler bu enerjiyi ne kadar yüksek ve saf deneyimleyebilirseniz, o denli varlığınızı saflaştırır ve ışığınızı yükseltebilirsiniz.

Yaşadığınız bu dönem sizlerin, bu okul üzerindeki bir arada en kalabalık bulunduğunuz bir geçiş dönemidir. Dünya okulunuz bu boyut geçiş sürecinde sizlere yoğun imkânlar sunmaktadır. Bu sunulan imkânlar aracılığıyla çoğunuz hızlandırılmış ve ..."

 

logo-evrensel-enerji.png

Holistik Dengeleme Çalışmaları ile;


→ Hayatta işler yolunda gitmiyor mu? Kendi içsel potansiyelinizi keşfederek hayatın akışında, bütünlük ve uyum içinde olun.

→ İlişkilerinizde hep aynı sorunları mı yaşıyorsunuz? İlişkilerinizdeki döngüleri kırın ve istediğiniz uyumlu birliktelikleri tezahür ettirin.

→ Finansal konularda hep sorunlar mı ön planda? Evrendeki bolluk, bereket ve parasal akışla uyumlu olun.

→ Yaşamak istediğiniz hayatı tezahür ettirebilmek için, size özel hazırlanan bireysel çalışmalar ile yaşamınızdaki dönüşümü gerçekleştirin.

Whatsapp üzerinden mesaj bırakabilirsiniz. ↓

Kullanıcı Bilgilendirmesi

• Bu bölüm, müşterilere/kullanıcılara ait sorumlulukları hatırlatmak amacıyla hazırlanmıştır. Evrensel Enerji® aracılığı ile hizmet alan tüm müşteriler/kullanıcılar bu maddeleri kabul etmiş sayılır.
• Evrensel Enerji® içerisinde yer alan kurs, uyumlama, paylaşım, çalışma veya blog yazılarının hiçbiri, doktorunuzun size önereceği tıbbi teşhis, tedavi veya bakımın yerine geçmez.
• Evrensel Enerji®, hastalık teşhisinde bulunmaz, ilaç tavsiye etmez veya doktorunuzun tedavisine müdahale etmez. Şu anda doktorunuzun reçetelediği ilaçları alıyorsanız, doktorunuzun tavsiyesi olan ilaçlarınızı kullanın. Tıbbi durumunuzla ilgili herhangi bir endişeniz varsa, lütfen öncelikle doktorunuzla konuşun. Evrensel Enerji® üzerinde yer alan herhangi bir bilgiyi ve öğretiyi kullanarak kendinizi tedavi etmeyi tercih ederseniz, bu sizin sorumluluğunuzdur.
• Evrensel Enerji®, bu sitede yer alan herhangi bir bilginin, eğitimin, uyumlamanın, öğretilerin doğrudan veya dolaylı olarak kullanılması sonucu ortaya çıkan kayıp veya zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Bu sitedeki sağlıkla ilgili bilgiler ve paylaşımlar yalnızca genel bilgi için sağlanmıştır ve profesyonel tıbbi veya sağlık bakımı tavsiyesinin yerine geçmez. Danışmanlık hizmetleri bu koşulda gerçekleştirilmektedir. Enerji şifası ve uygulamaları, herhangi bir sonucu garanti etmez ve sonuçlar kişiye göre değişebilir.
• Evrensel Enerji® üzerinden alınan herhangi bir hizmet için ücret iadesi söz konusu değildir.

Destek Ol

Çalışmalarımıza destek olmak ister misiniz?

→ Detaylı bilgi için tıklayın. ←

E-Bültenimize Abone Ol

Lütfen bu formu gönderebilmek için tarayıcınızın JavaScript özelliğini etkinleştirin

Evrensel Enerji® 2012 - 2023
Taner Tözün & Ezgi Sala Tözün
Telif Hakkı ©
Evrensel Enerji® markası Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillidir ve tüm hakları saklıdır. Bu platformda yayınlanan yazıların tarafımızdan aksi belirtilmedikçe 5846 numaralı Telif Hakları Kanununa uyarınca tamamının ya da parçalarının kopyalanması, izinsiz olarak yayınlanması, yazarının adının değiştirilmesi yasaktır. Kanunun 71. maddesi uyarınca bunun aksi hareketlerde kanuni işlem yapılır.
Evrensel Enerji Etiket Bulutu
Reiki, Usui Reiki, Kundalini Reiki, Şambala, Karuna Reiki, İmera Reiki, Seichim, Tara, Kozmik Birlik, GMA, Gümüş Mor Alevi, St. Germain, Altın Üçgen, Çakra Dengeleme, Çakra Temizleme, Çakra Açma, Çakra, Çakralar, Aura, Aura Dengeleme, Aura Temizleme, Aura Açma, Mental Beden, Astral Beden, Eterik Beden, Enerji Temizliği, Enerji Dengeleme, Mekan Temizliği, Sihir Temizleme, Sihir Bozma, Büyü Temizleme, Büyü Bozma, Enerjisel Koruma, Enerjisel Kalkan, Uyumlama, Enerji Uyumlaması, Enerji Uyumlamaları, Online Uyumlama, Online Usui Reiki, Online Reiki, Reiki Uyumlamaları, Reiki Eğitimi, Enerji Uygulayıcılığı, Holistik Şifa, Bütüncül Şifa Çalışması, Bilinçaltı Çalışmaları, Bilinçaltı Uygulamaları, Bilinçaltı Dili, Ses Masajı, Ses Şifa Teknikleri, Mandala, Mandala Atölyesi, Mandala Atölyeleri, Mandala Eğitimi, Yaşam Koçluğu, Yaşam Koçu, Danışmanlık, Aile Danışmanlığı, Spiritüel Danışmanlık, Enerji Danışmanlığı, Bolluk Çalışması, Bolluk Şifalandırma, Bereket Çalışması, Bereket Şifalandırma, Para Yollarını Açma, Bolluk Bereket Çalışması, Bolluk Bereket Şifası, Ruh Eşi, Ruh Eşi Çekimi,Linda Colibert, Daelyn Wolf, Hari Andri Winarso, Mariah Windsong, Manuela Fasoli, Scion, Lavinia Sina Szendrei, Ramon Martinez Lopez, Gaby Solina Grill-Mitterhofer, Enerji Sistemleri, Reiki Sistemleri, Reiki Çeşitleri, 999, 999 Frekansı, Yüksek Şifa Enerjileri, Melek Enerjileri, Spiritüel Rehberlik, Spiritüel Şifa, Kozmik Şifa, Ücretsiz Çalışmalar, Ücretsiz Şifa Çalışmaları, Şifa Çalışmaları, Türkiye Meditasyonu, Dünya Meditasyonu, Reiki Meditasyonu, Maji Çalışmaları, Kendini Keşfetme Çalışmaları, DNA Aktivasyonu, Kundalini Aktivasyonu, Kundalini Aktifleştirme, 3. Göz, 3. Göz Aktivasyonu, Sezgileri Güçlendirme, Psişik Yetenekleri Açma, Psişik Yetenekleri Şifalandırma, Karma, Karmik Temizlik, Karma Şifası, Karmanızı Dönüştürün, Mantralarla Çalışma, Enerjinizi Yükseltin, Enerji Alanınızı Güçlendirin, Titreşimlerinizi Yükseltin, Yaşamınızı Dönüştürün, Büyüklere Masallar, Masal Terapi, Masal Geceleri, Hikaye Anlatıcılığı, Kendi Hikayenizi Oluşturun, Yaşamınıza Yön Verin, Tekrar Bağlantı, Plaides, Playdes, Pleaides, Arcturus, Sirius, Taner Tözün, Ezgi Sala Tözün, Astroloji, Astrolojik Danışmanlık, Deneysel Astroloji, Holisitk Dengeleme Çalışmaları, Psişik Okuma, Beden Kaydı Temizleme, Beden Kaydı Şifalandırma, Karmik Kontrat Temizleme, Karma Temizleme, Karmik Temizlemeler, Karmik Kayıt Bulma, Karmik Kayıt Kütüphanelerinde Temizlik, Beden Kaydı Okuma, Kolaylaştırıcı Ezoterik Şifa, Ezoterik Şifa, Doğum Haritası Şifalandırma, Psişik Harita Okuması, Doğum Haritasının Üzerine Çıkma, Kanallık Mesajları, Kanallık Bilgileri, 
Image