fbpx
  • 05439187411
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Blog


Usui Reiki mi, Kundalini Reiki mi?

Usui Reiki mi, Kundalini Reiki mi?

Usui Reiki mi, Kundalini Reiki mi? Bu soru, özellikle ilk defa bu tarz bir enerji sistemine uyumlanmak isteyen öğrenci adaylarında denk gelebileceğimiz ve “Hangisi ile başlamak daha doğru / uygun / vb.” şeklinde çeşitlenmeye devam eden bir soru. Bu yazıda Usui Reiki ve Kundalini Reiki için ufak bir incelemede bulunup, karar verme aşamasına katkı sağlaması adına ufak bir karşılaştırma yapacağım.

Usui Reiki 1900’lü yılların başında, Japon rahip Mikao Usui’nin yaptığı meditasyonlar çerçevesinde günümüze doğru yol almış bir enerji dengeleme / şifa sistemidir. Köken olarak incelendiğinde çok daha geriye uzandığına dair bilgiler mevcut. İnsanlığın kadim tarihi içerisinde Usui Reiki gibi pek çok farklı sistemin kullanıldığı kanaatindeyim, tabi bu benim düşüncem. Nihayetinde diğer yazılarımda enerji şifacılığı üzerine bazı görüşlerimi yazmıştım. Mikao Usui’nin belki tekrar belki ilk defa temelini attığı bu sistem, belli bir disiplin çerçevesinde bir dizi uygulamayı içeren ve el vermeli şekilde öğrencilere aktarılan bir sistem olarak şeklini almış vaziyettedir.


Usui Reiki temel olarak 3 seviyeden oluşmaktadır. Günümüzde bazı reiki öğretmenleri 3. seviye aktarımını “A” ve “B” olarak yapmayı tercih edebiliyor ama bu geleneksel sistemde var olan bir uygulama değil. Yıllar içerisindeki deneyimlerim çerçevesinde diyebilirim ki, bir reiki öğretmeni aracılığıyla 3. seviyeye uyumlanan öğrenci ister sadece 3 diye ister 3A diye uyumlamayı aldığı zaman öğrenci, uyumlama; yani el verme işlemini gerçekleştirebilmektedir. Günümüz öğretmenlerinde bu kendi inisiyatiflerine kalmış bir vaziyette.

Usui Reiki, kendine has uygulama yöntemleri ve bir disiplini olan bir sistem. Çakralar ve bölgeler üzerine çalışılırken, çalışılan bölgelere neden çalışılması gerektiğine dair bilgi kazanmamız mümkün ve günümüzde dilimize çevrilmiş bir Reiki eğitim kitabında dahi bu yönde pek çok bilgi bulunabilmektedir.

Usui Reiki toplamda 5 sembol içermektedir. Semboller, bir nevi enerji akışını güçlendirici anahtardır. Yapılacak ya da çalışacak konu çerçevesinde akışın daha verimli ve güçlü olmasına katkı sunmaktadır. 2. Seviyede 3 sembol; 3. seviyede 2 sembol bulunmaktadır. Sembollerle çalışmak eğlenceli ve kolaydır, öğrencinin ilk zamanlar biraz da kâğıt üzerinde çizerek çalışması, öğrencinin görsel hafızasına sembolleri kolayca kaydetmesine yardımcı olmaktadır. 2. Seviyedeki semboller sırasıyla fiziksel, duygusal ve mental katmanlar üzerinde katkı sağlayabilecek şekilde programlanmış ve yapacağımız çalışmanın seviyesine göre kullanılan bir yapıdadır. Yakından ve uzaktan yapılan tüm çalışmalarda 2. seviye bir öğrenci, bu 3 sembolü de çalışmaya dahil ederek kullanabilir ve daha bütüncül bir yaklaşımla çalışma gerçekleştirebilir. 3. Seviyede gelen sembollerden biri, tabiri caizse “Master” sembolüdür ve yapılacak çalışmayı fazlasıyla güçlendirir. Bir diğer sembol neredeyse sadece yakından yapılan uyumlamalarda kullanılmakta ve pek de fazla şifa işlevi bulunmamakta.

Usui Reiki ile devam edelim. Usui Reiki’nin yakından uyumlama prosedürü biraz hareketli ve hızlı. Uyumlama uzaktan gerçekleştirildiği zaman da standart enerji / şifa sistemleri gibi ortalama 20 – 30 dk. içerisinde hallolmakta. Zaten uyumlama yapması, bu tür enerji sistemlerinde en kolay işlem. Önemli olan öğrencinin, elindeki bu yeni aracı hayatının bir parçası haline getirebilmesi ve düzenli – disiplinli bir şekilde gerekli çalışmaları yapabilmesi, elbette yine benim kanaatimce.

Usui Reiki 1. seviyesinde öğrenci, kendisine ve bir başkasına çalışma yapabilmekte. Elbette bizim kendi enerji alanımızın ve çakralarımızın dengesi en önemli unsurlardan biri ama bu bizim bir başkasıyla çalışma yapmamıza engel değil. 1. Seviyede bu çalışmalar sadece yakından olabilmekte ve 2. seviye ile uzaktan zaman ve mekân göz etmeksizin çalışmalar gerçekleştirilebilmekte.


Usui Reiki uyumlamalarında seviyeler arası geçmesi gereken özellikle kesin bir süre yok. 1. Seviye ile 2. seviye arasında en az 3 haftanın olması; yapılacak çalışmalar çerçevesinde ortaya çıkabilecek arınma süreci ve sağlıklı bir ilerleyiş adına kâfi gelebilmekte. 3. Seviye düzeyine gelebilmek için günümüzde uzun uzun aylar ve yıllar geçmesini beklemenin bir manası olmadığını, yine yurt dışında çok daha süreç göz etmeksizin bu uyumlamaların verildiğini söyleyebilirim çünkü Usui Reiki gibi ve ondan çok daha güçlü pek çok sistem tezahür etmiştir ve etmeye devam edecektir. Usui sistemi bu enerjilerin yanında elbette güçsüz kalmış değil ama içinde bulunduğumuz zaman ve insanlar da bundan 30 – 40 yıl önceki gibi değil. Kendi öğrencilerimde 2. ve 3. seviyeler için ortalama 1,5 aylık bir süreci yeterli görmekteyim. 3. seviye öğrencilerimin bir kısmı bir öğretmen olmayı istemekten çok, usui sistemini daha güçlü kullanabilmeyi tercih etmekte. Bir sistemi daha güçlü kullanabilme potansiyeli varken, onu aylarca bekletmenin pek mantıklı bir tarafı yok.

Şimdi de Kundalini Reiki sistemini inceleyelim.

2000 yıllarında başında Ole Gabrielsen tarafından kanalize edilmiş Kundalini Reiki, pratik ve hızlı ilerlenebilir olması vesilesiyle ülkemizde de pek çok uygulayıcıya erişti. Benim de enerji şifacılığı dünyasına ilk adımım olan bu sistem Usui Reiki’ye oranla ne kadar etkili ya da ondan ne kadar farklı?

Gabrielsen, 3 seviyeli bu sistemin 1. seviyesinin Usui’deki 3 seviyeye güç bazında bedel olduğunu belirtiyor. Taç ve kalp çakralarımızın hizalanması ve yardımcı çakralarımız olan el çakralarımızın aktifleşmesi 1. seviyede deneyimleyeceğimiz unsurlar. Usui’ye oranla 1. seviyenin bir artısı, uygulayıcı bir başkasıyla uzaktan uygulamaları da 1. seviyede deneyimleyebilmekte. Bir yandan Gabrielsen’in hazırladığı notlarda uygulamalar üzerine verilen bilgiler, daha öncesinde bir temeli olmayan uygulayıcıları kısıtlama potansiyeline sahip olduğunu düşünüyorum. İçimizden sadece reiki kelimesini söyleyip, ne yaptığımızı bilmeden 3-5 dk. akmasına müsaade etmek, yeni bir uygulayıcı için havada kalabilecek bir durum. 2. Seviye uyumlamasında kontrollü kundalini uyanışı adına “Kundalini Ateşi” karın çakramıza yükselir. Özellikle kundalini üzerine bir meditasyon uygulaması olan 2. seviye, aslında enerjisel olarak titreşimlerimizi yükseltmeye katkı sağlayan bir imkân tanımakta. 3. Seviye ile birlikte hem kanal genişler ve güçlenir hem de boğaz, karın, kök ve sakral çakraları enerjinin sağlıklı ve güçlü çalışabilmesi için dengeye yönelik hizalanır. Farklı konular üzerine çalışmalar yapma konusunda fikir verici ama yine ilk defa çalışan bir uygulayıcı için biraz havada kalıcı çalışmalar bulunmaktadır.

Kundalini Reiki’de seviye uyumlamaları arasında, 1. ve 2. Seviyeler arasında 4 gün; 2. ve 3. seviyeler arasında 7 gün olması yeterlidir. Hızlı ilerlenebilir bir sistem olması Usui’ye oranla bir avantaj sağlamaktadır. Yine daha sonrasında Ole Gabrielsen’in kanallık etmiş olduğu “Kundalini Reiki Yükseltme Uyumlamaları (Booster)” ile Kundalini Reiki Master uygulayıcı kendi başına 4-5-6 ve 7-8-9 seviyelerine uyumlanarak kanallığını güçlendirebilmektedir.

Bir temeli olan uygulayıcılar için Kundalini Reiki iyi bir titreşim yükselticidir çünkü bir şekilde uygulayıcının kundalini enerjisini sağlıklı ve dengeli bir şekilde hayatına entegre edebilmektedir; lakin yine çoğu sistem kurucusu, kendilerinden enerji uyumlaması talep edebilecek insanların bir şekilde bu tür konularla ilgilendiğini de düşünerek bilgi paylaşımlarını fazla temel düzeye indirmiş durumdalar. Şahsım adına da söyleyebileceğim, Kundalini Reiki enerjisinden aldığım verim, Usui Reiki uyumlamalarım ve uygulamaların sonrasında fazlalaştı. Bu tür enerji sistemlerinde uygulayıcının ne yaptığını bilerek çalışması çok önemlidir. Evet, kanalize edilen sistemlerin kendine has bir zekâ ve akış yapısı mevcut ama biz, bir uygulayıcı olarak enerjiyi olması gerektiği gibi yönlendiremezsek sonuç alma noktasında bazı durumların eksik ya da bitmemiş olmasıyla karşılaşabilmekteyiz.

Bu alanda daha ileriye yönelik adım atmaya niyetli uygulayıcılar için Usui Reiki'nin bir avantajı var. Kanalize edilmiş bazı sistemler Usui Reiki temelli olabilmektedir. Bazen bir X enerjisine uyumlanabilmek için Usui Reiki'de ilgili bir seviye de ve hatta master seviyede olmak gerekebilmektedir. Bazı sistemlerde de o sistemin uyumlama yetkisi için Usui Reiki Master olma koşulu olabilmektedir. Sırf Magic Reiki'yi alıp kullanmak için bile pek çok öğrencimin Usui sisteminde master olduğunu belirtmek isterim. Bu altyapı gerekliliği Usui'yi Kundalini sistemine göre avantajlı kılmakta.

Özellikle Usui Reiki’de sembollerden çekinen öğrenciler, pratik ve basitliğiyle ün yapmış Kundalini Reiki’ye yönelmeyi tercih etmekte. Bu sefer de altyapı oluşturmadan Kundalini ile başlayan uygulayıcılar kendilerini yetersiz hissederek Usui Reiki’ye ya da başka enerji sistemlerine yönelerek arayış içerisine girmekte. Bu durum karşısında ne yapılabilir?

Diğer yazılarımda da ifade ettiğim bir durum var, uyumlamayı yapmak işin en kolay yanı; ama iyi bir uygulayıcı yetiştirmek ve öğrenciyi yönlendirebilmek önemli bir meziyet. Reiki öğretmeni, direkt olarak Kundalini Reiki ile (ya da başka bir sistem) başlamakta kararlı bir öğrenciye Usui Reiki’de aktarılan uygulama bilgilerini de öğretir ve o kişiyi yönlendirirse, yeni uygulayıcı gayet bilinçli ve sağlıklı bir şekilde gerekli pratikleri uygulayabilir. Özellikle yeni uyumlanmaya niyetli okuyucuların bu hususa dikkat etmelerini tavsiye ederim.

Ayrıca tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. Usui Reiki, Kundalini Reiki gibi enerji sistemleri yaşam yolculuğumuzda bize rehberlik edebilecek birer araçtır ve bize fayda sağlayabilecek bir araçtan maksimum faydayı, o aracı kullanarak ve hayatımızın bir parçası haline getirerek sağlayabiliriz. Bir uyumlama alındığında hayatımız kendiliğinden dönüşmez; kendimizi o dönüşüm yolunun başında buluveririz. Biz o yeni yoldan yürümeyi seçersek yaşamımızdaki dengeyi, huzuru, neşeyi ve ihtişamı tezahür ettirebiliriz. Seçim her zaman bizimdir.

Sevgilerimle.

Taner Tözün
www.evrenselenerji.net

 Evrensel Enerji® 2012 - 2020 Taner Tözün
Telif Hakkı ©
Evrensel Enerji® markası Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillidir ve tüm hakları saklıdır. Bu platformda yayınlanan yazıların tarafımızdan aksi belirtilmedikçe 5846 numaralı Telif Hakları Kanununa uyarınca tamamının ya da parçalarının kopyalanması, izinsiz olarak yayınlanması, yazarının adının değiştirilmesi yasaktır. Kanunun 71. maddesi uyarınca bunun aksi hareketlerde kanuni işlem yapılır.
Evrensel Enerji Etiket Bulutu
Reiki, Usui Reiki, Kundalini Reiki, Şambala, Karuna Reiki, İmera Reiki, Seichim, Tara, Kozmik Birlik, GMA, Gümüş Mor Alevi, St. Germain, Altın Üçgen, Çakra Dengeleme, Çakra Temizleme, Çakra Açma, Çakra, Çakralar, Aura, Aura Dengeleme, Aura Temizleme, Aura Açma, Mental Beden, Astral Beden, Eterik Beden, Enerji Temizliği, Enerji Dengeleme, Mekan Temizliği, Sihir Temizleme, Sihir Bozma, Büyü Temizleme, Büyü Bozma, Enerjisel Koruma, Enerjisel Kalkan, Uyumlama, Enerji Uyumlaması, Enerji Uyumlamaları, Online Uyumlama, Online Usui Reiki, Online Reiki, Enerji Uygulayıcılığı, Holistik Şifa, Bütüncül Şifa Çalışması, Bilinçaltı Çalışmaları, Bilinçaltı Uygulamaları, Bilinçaltı Dili, Ses Masajı, Ses Şifa Teknikleri, Mandala, Mandala Atölyesi, Mandala Atölyeleri, Mandala Eğitimi, Yaşam Koçluğu, Yaşam Koçu, Danışmanlık, Aile Danışmanlığı, Spiritüel Danışmanlık, Enerji Danışmanlığı, Bolluk Çalışması, Bolluk Şifalandırma, Bereket Çalışması, Bereket Şifalandırma, Para Yollarını Açma, Bolluk Bereket Çalışması, Bolluk Bereket Şifası, Ruh Eşi, Ruh Eşi Çekimi,Linda Colibert, Daelyn Wolf, Hari Andri Winarso, Mariah Windsong, Manuela Fasoli, Scion, Lavinia Sina Szendrei, Ramon Martinez Lopez, Gaby Solina Grill-Mitterhofer, Enerji Sistemleri, Reiki Sistemleri, Reiki Çeşitleri, 999, 999 Frekansı, Yüksek Şifa Enerjileri, Melek Enerjileri, Spiritüel Rehberlik, Spiritüel Şifa, Kozmik Şifa, Ücretsiz Çalışmalar, Ücretsiz Şifa Çalışmaları, Şifa Çalışmaları, Türkiye Meditasyonu, Dünya Meditasyonu, Reiki Meditasyonu, Maji Çalışmaları, Kendini Keşfetme Çalışmaları, DNA Aktivasyonu, Kundalini Aktivasyonu, Kundalini Aktifleştirme, 3. Göz, 3. Göz Aktivasyonu, Sezgileri Güçlendirme, Psişik Yetenekleri Açma, Psişik Yetenekleri Şifalandırma, Karma, Karmik Temizlik, Karma Şifası, Karmanızı Dönüştürün, Mantralarla Çalışma, Enerjinizi Yükseltin, Enerji Alanınızı Güçlendirin, Titreşimlerinizi Yükseltin, Yaşamınızı Dönüştürün, Büyüklere Masallar, Masal Terapi, Masal Geceleri, Hikaye Anlatıcılığı, Kendi Hikayenizi Oluşturun, Yaşamınıza Yön Verin, Tekrar Bağlantı, Plaides, Playdes, Pleaides, Arcturus, Sirius, Taner Tözün, Ezgi Sala Tözün

X

Right Click

No right click