Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

 Şifa çalışmaları ile Uyumlanma arasında nasıl bir fark var?

Şifa çalışmalarında ana amaç, danışanı bütüncül düzlemde şifalandırmaktır. Fiziksel düzeyde tezahür edebilen rahatsızlıklar olduğu gibi danışanın yaşamında girebildiği kısır döngülerden kurtulabilmesi ve tekâmül yolunda daha bilinçli, farkındalıkla yol alabilmesi bu çalışmaları oluşturur. Bu çalışmalar danışanın enerji düzleminde, rahatsızlıkların kök durumlarında gerçekleştirilir. Uyumlanma ise, katılan bireyin istediği şifa enerjisi kanalına bağlanması ve bu kanal aracılığıyla kendisiyle, ona başvuracak danışanları ile ve doğaya ait olan her türlü canlı ile bireysel şifa çalışmaları yapabilmesini kapsar. Uyumlanan kişi bir dağıtıcı olur. Şifa çalışmalarına katılan danışan, o enerjiye kanallık edemez.

 Reiki veya diğer şifa kanallarına uyumlanmak tehlikeli midir, yan etkileri var mıdır?

Şifa amacıyla kanal olunabilen hiçbir kanalın bireye bir zararı yoktur. Daha da faydalı olabilmesi için yıllardır yaptığım çalışmalardan biriktirdiğim deneyimlerimi sevgiyle öğrenci ve hatta diğer enerji terapisti dostlarımla paylaşıyorum. Uyumlanmalarda  zararı geçtim, aksine hızlandırılmış ve yoğun olarak tekâmül ettiğimiz bu dünya zamanı içerisinde, şifalanmayı isteyen varlığımız ile elimizin dokunabileceği pek çok insana ışık tutabilme olanağına sahip olabilme olarak yaklaşabilirsek bu konuya, hayatımızın bundan sonraki sürecinde bize katacakları inanılmaz derecede yararlı olacaktır.

 Şifa kanallarına uyumlanmak nedir, nasıl bir eğitim yöntemi izlenmektedir?

Şifa kanallarına uyumlanma, bir master aracılığıyla o enerji kanalının uyumlanacak bireyin enerji alanında açılması ve bireyin şifa çalışmaları yapabilmesi için o kanalı kullanabilmesini sağlar. Bana Reiki ve farklı şifa kanalları üzerine sorular soran, öğrencim olsun & olmasın herkese, danışmanlık desteğim bulunduğu için, öğrencim olanlara da uyumlama öncesi ve sonrası, uyumlanılan kanalla ilgili bilgilerin verilmesi dışında, çalışma takibi ve gerektiğinde süpervizyon desteği şeklinde bir yöntem izlemekteyim. Burada sorularınız, mümkün olabildiğince cevapsız kalmaz.

 Reiki veya diğer şifa kanallarına uyumlandığımı nasıl anlarım?

Uyumlandığınız kanalın çalışmalarına, uyumlamadan sonra başlanması ve tabi ki çalışmada fiziksel ve fizikötesi olarak kendinizi gözlemlemeniz kâfidir. Çoğu uyumlamada, öğrenciler çeşitli fiziksel hisler hissedeceği için, genel olarak uyumlamadan sonraki süreçte böyle bir sorunun aklınıza geleceğini de sanmıyorum. Uyumlamada bir şeyler hissedildikten sonra, ilk çalışmalarda akışı az ya da yok gibi hisseden dostların canı sıkılıp çalışmayı bırakmamalı; şifacılık bir emek işidir. Sadece kanal olmak yeterli değil, o enerjiye hakim olabilmeniz gereklidir. Bir de tabi sadece akışı hissetmeliyim, bunu görmeliyim, bilmeliyim gibi kişisel şartlanmalar size ana resme bakmanızda zorluk yaşatabilir. Şifacı dediğimiz, kanal olurken enerjiyi çağırıp aradan çekilendir. Ne diyordum, uyumlandıktan sonra çalışın.

 Uyumlanmadan sonraki süreçte illaki 21 gün çalışmamız şart mı & Bu enerji kanalında da 21 günlük arınma süreci var mı?

Her şifa kanalında bir arınma ve adaptasyon süreci bulunmaktadır. Ben, kât'i olarak hiçbir şifa sisteminde şu kadar gün çalışılması gereklidir diye şart koşmam; çünkü benim koştuğum şart, bundan sonra hep çalışacaksınız, olacaktır. Bu arınma ve adaptasyon süreci, bireyin özellikle kendi dinamikleri üzerinde yapacağı şifa çalışmalarıyla hızlı ve verimli olabilir. Bu cevabın sonunda da, dediğim gibi, çalışmaya devam.

 Uyumlanılan kanal kullanılmazsa kapanır mı, unutulur mu?

Şu ana kadar ne böyle bir durum gördüm, ne de bir duyum aldım. Ayrıca kenarda durması için uyumlanılmıyor sanırım. Çalışın efendim.

 Niye bu kadar şifa kanalı var, bir tanesi yetmiyor mu?

Çalışma yöntemlerini oturtmuş her öğrenci ve uygulayıcı için tek bir kanal dahi yeterlidir. Farklı bir dönemdeyiz, şifaya muhtaç pek çok insana desteği olabilecek şifa kanalının olduğunu görüyoruz. Farklı ustalar ve üstatlar aracılığıyla, bilinmeyen tarafından bilinmeye başlanan saflarına geçen her şifa kanalı, uygulamasını bilenler için harika  bir fırsattır ama dediğim gibi tek bir kanal dahi yeterdir. Her sistemin kendine has bir frekansı ve işleyişi vardır, nihayetinde kaynak Bir ve Tek, sadece tezahür şekli farklı. Yine de hepsine uyumlanmayı istemek yerine, sindire sindire, çalıştığınız enerji kanalını içselleştirmeye ve özümsemeye gayret edin. Yine bol çalışmaya geldi cevap. 

 Uzaktan uyumlama & enerji çalışması gerçekten olabiliyor mu?

Evrenin tamamiyle kendisi enerji titreşimlerinden oluşuyorken, olmasa yukarı bir hayıflanırdık sanırım enerji eğitimcileri olarak. Salı akşamları düzenlediğim ücretsiz şifa etkinliklerine katılarak uzaktan enerji gönderimini kendi üzerinizde deneyimlemeniz,size cevap olacaktır.

 Yakından yapılan uyumlama mı makbuldür, uzaktan yapıldığında sıkıntı olur mu?

2008'den bu yana yüzlerce uzaktan uyumlama gerçekleştirdim, çok başarılı şifacı öğrencilerim var. Uyumlama işleminin yakından yapılması ile uzaktan yapılması arasında herhangi bir fark göremiyorum.

 Reiki veya diğer şifa kanallarında bazı semboller olabiliyor, nedir bunlar?

Semboller, enerji akışı için birer anahtardır. Sistemlere bağlı olarak her sembolün tetiklediği farklı akış çeşitleri ve etki ettiği sağlık alanı olabilmektedir. Sembolü olmayan şifa kanalları, kenara çekilip utansın mı? Tabi ki hayır. Sembollerle çalışmak veya çalışmamak bir nitelikten çok, çalışma şeklidir. Size veilecek standart çalışma yöntemlerine komple bağlı kalmak yerine, biraz deneysel yaklaşıp, sembolleri ve niyetleri karıştırmak, birkaç sistemle çalışmak, farklı niyetlerle çalışmak size bağlıdır. Kısacası semboller güzeldir ama vazgeçilmez de değildirler. 

 Reiki veya diğer şifa kanallarının bir 'X' dinindeki yeri nedir?

Şifa kanallarının, herhangi bir dinle çekişmesi, çatışması yoktur. Zaten dinlerin hepsi, dönemsel güçleri olan realitelerdir, hiçbir realite mutlak ve kesin değildir, yenilenmez, değildir. Bu konular üzerine blog kısmındaki yazılarımdan, kendi realitemden paylaştıklarım üzerinden daha güzel fikir alabilirsiniz. Bir şifacı olma yolundaysanız, böyle bir soruyla meşgul olmak yerine lütfen kendinizi veya danışanınızı daha sağlıklı ve hızlı nasıl şifalandırabilirsiniz, ona enerjinizi yönlendirin. 

 Geçmiş yaşamlardan, atalardan bahsediliyor. Ben önceki yaşamlara inanmıyorum, bu çalışmalarda sorun teşkil eder mi?

Bilgi, deneyimlenmeden bireyin parçası olamaz. Gerçeklik üzerine yazdığım pek çok yazıya, sitenin blog kısmından erişebilirsiniz. Şifacı olmak isteyen veya bir şifa çalışmasına katılacak birey, elbette inançlar doğrultusunda bazı konulara şüpheyle yaklaşabilir; zaten herkes deneyimlemediği her bilgiye şüpheyle yaklaşabilmelidir. Bu evrensel gerçekliğe bağlı bazı hususların gerçek olmadığı anlamına gelmez; daha çok kişinin bu konular üzerine araştırıp, okumalar yapıp; sonrasında ise bu konular üzerine kendi bilgileri ile karşılaştırıp, analizler, muhakemeler neticesinde sonuçlara varması sağlıklıdır. Kısacası hiçbir zaman herkesin dediğine inanmayın. Öncelikle sizin süzgecinizden geçebilsin bu bilgiler. Müthiş bir çağda yaşıyoruz, bu konular üzerine bulabileceğiniz inanılmaz bir kaynak var. 

 İyi bir şifacı nasıl olabilirim?

Bizler, birey olarak şifalanabilirsek; dünya da büyük oranda şifalanacaktır. Peşimizde sürüklediğimiz o kadar çok tesir var ki, bir de başkalarınınkiyle örüntülü. O yüzden bir şifacı, kendi kilometresini komple sıfırlama gibi fantastik bir düşünce yerine; bu yaşamında hem etrafına örnek bir kişilik olarak hem de sahip olduğu bu yetiyi paylaşarak ve tabi kendisi üzerine çalışmalara devam ederek, sağlıklı şifa yapabilen bir uygulayıcı olabilir. Çalışmaya devam :)

 Mucizelere inanmalı mıyım?

Yaşamda ortaya koyduğunuz emek neticesinde mucizeleri gerçekleştirebilmenizin taraftarıyım. Bu dünyada hiçbir eylem ve durum emeksiz meydana gelmedi, gelmeyecek. Harekete geçin.

 Reiki veya diğer şifa kanallarını her rahatsızlıkta kullanabilir miyim?

Evet. işte şöyleyken yapılmazmış da, böyle olursa olmazmış da gibi reiki efsanelerine kulak asmayın. Tabi, bir öğretmen olarak deneyimlerimi paylaşmak benim bir görevim. Bazı şifa kanallarının frekansının daha iyi geldiği rahatsızlıklar var, geniş bilgilendirmeyi tabi ki sitede enerji kanallarını incelerken edinebilirsiniz. Danışanınızın onayı ve rızası dahilinde, mümkün olabildiğince sadece şu hastalığı varmış diyip, o iyileşsin demeden onun enerji kökünü araştırıp, kazıma maksatlı şifalandırma çalışmalarınızı, her daim uygulayabilirsiniz. Biraz sabır, biraz deneyim ve biraz da çalışma ile. (Tamam, birazlar yerine burada çokça koymalıydım sanırım.)

 -Sevgi, -İçinizde, -KDV, -İçinde, içinde?

Madem böyle evrende enerji var, biz niye neyi alıyoruz diye sormak isteyip soramayan dostların da, "Uyumlamalar" menüsü içindeki "Ücretler" bölümüne bakmalarını rica ederim.

 


Taner Tözün ile Bireysel Şifa Çalışmaları

✨ Artık kronikleşmiş ve ne yaparsanız yapın tekrar eden fiziksel rahatsızlıklara mı sahipsiniz? ✨

İlişkilerinizde sürekli aynı olayları mı deneyimliyorsunuz ve bu döngüden sıkıldınız mı?

💸 Ne yaparsanız yapın parasal konularda hep sıkıntıya mı düşüyorsunuz? 💸

👉 Size özel hazırlanan bireysel şifa çalışmaları ile yaşamınızdaki dönüşümü gerçekleştirin. 👈

 

 
 

Yasal Uyarı

Bu çalışmalar bir tıp yöntemi değil, evrensel yaşam enerjisi ve danışmanlık yöntemleridir. Herhangi bir sağlık durumunda öncelikle uzman bir doktora başvurunuz.

Düzenlenen eğitimler ve seminerler, önerilen çalışma yöntemleri vemeditasyonlar, verilen danışmanlık hizmetleri kişisel yolculuğunuzda potansiyelinizin açığa çıkmasına, hayat kalitenizin artmasına ön ayak olur. Hiçbir teşhis ya da tanı yapmaz...

Hakkında

Spiritüel Danışmanlık - Reiki ve Enerji Uyumlamaları - Bireysel, Toplu ve Mekansal Şifa & Arındırma Çalışmaları - Ruhsal Öğretiler

 

Twitter Akışı

E-Bülten Aboneliği