Aura

Aura

Aura

 Evrende tezahür etmiş her maddenin farklı enerji şekilleri vardır. Aura yani enerji alanı da, sadece insanlarda değil, canlıların etrafını saran enerji katmanıdır. Çakralar, aura üzerinde bulunur. Bu alan, insan için önemli bir role sahiptir. Sağlam ve güçlü bir auramız varsa, dışarıdan gelebilecek negatif etkilerden korunuruz ve ya bizi en az ölçüde etkiler. Tersi bir durum da ise, güçsüz bir auramız varsa, bunun sonuçları fiziksel - ruhsal boyutta hastalıklara sebep olabilir ve elbet güçsüz aura, bazı enerji tıkanıklıklarının sonucu da olabilir.

Aura, Semyon Kirlian adlı Rus deneycisi tarafından yapılan fotoğraf makinesi kanalıyla da bilimsel olarak gerçekliği kanıtlanmıştır. Bu tekniğe

Kirlian Fotoğraf Tekniği denmektedir. Aura, tam anlamıyla 3. gözü açık insanlar tarafından rahatlıkla algılanabilmektedir lakin herkes aura görebilir, bunun için biraz çalışması yeterlidir. Başka bir konuda bu çalışmalardan bahsedeceğim. Şimdi aura katmanlarına bakalım.

Aura, Eterik (Eteric), Duygusal (Astral) , Zihinsel (Mental) ve Ruhsal (Spiritüel) olmak üzere 4  katmandan oluşmaktadır. Bu katmanlarla beraber ayrı bir yazımda 7 beden üzerine bilgiler vereceğim ama şimdi aura ile ilgili 4 katmanı biraz incelemekte fayda görüyorum.

Her katmandaki renk, bulunduğu katmanla ilgili bilgiler vermektedir. Zihinsel katmanda görebileceğimiz renkler, insanın düşünceleri hakkında bize ipucu verebilirken, eterik katmanda görebileceğimiz renkler, insanın fiziksel sağlığı ile ilgili bilgi verebilir.

Eterik beden, fiziksel bedenden yaklaşık 20 cm'lik bir mesafe içerisindedir. Bu katmanda çakralar bulunur ve üst katmanlardan gelen enerjiyi fiziksel bedene taşımaya yardım eder. Fiziksel bedeni dış etkilerden kormaya yardımcı olur ve fiziksel bedende bir rahatsızlık öncesi bu katmanda bir rahatsızlık meydana gelir, fiziksel beden korumasız kaldığı için hastalıklar meydana gelebilir. Bu katmandaki renklerin parlaklığı ve çeşitliliği, insanın fiziksel sağlığını anlayabilmemiz konusunda bizi aydınlatır. Bu eterik katman fiziksel beden ile diğer yüksek bedenlerimiz arasında bir köprü görevi gördüğünden işlevi önemlidir.

Duygusal katmandan, anlık hislerimizi astral beden aracılığıyla dışarı veririz. Duygusal sağlığı yerinde olan insanlarda bu katman parlaktır. Bu katman, çevremizde kendimize çektiğimiz insanları belirlemeye yardım eder. İstemediğimiz kişilerle karşılaşmamızdaki sebep, çekindiğimiz ve korktuğumuz duyguların birikmesi ve bunu enerji alanımızda etrafa yaymamızdır. Bu katmanın görevi, bize aynalık yaparak kim olduğumuzu bize göstermektir diyebiliriz. Bu katmanı etkileyen unsurlardan bir tanesi elbette zihnin, insan ve duygularına yaptığı etkidir. Zihnin insana hakim olduğu sürece, ne kadar pozitif için çalışırsak çalışalım zihni susturamadığımız sürece meydana getirdiğimiz çekim etkisi, bizi uyandırana dek sürecektir. Duygusal farkındalığa ulaştığımız zaman da yaşadığımız duygusal deneyimleri anlar, bu katmanda oluşan olumsuzlukları kırar ve sevgi dolu duyguların farkına varırırz.

Zihinsel katman, adından da anlayabileceğimiz üzere düşüncelerimizin başlangıç noktasıdır diyebiliriz. Ayrıca, insanda meydana gelen enerji tıkanmalarına neden olabilecek katmandır. Zihinsel bedenin asli görevi, ruhsal beden düzleminden çıkarak ve akılcı zihinle bütünleşerek evrensel gerçeği yakalamaktır. Bunun için zihnin biz olmadığını, sadece bizim bir parçamız olduğunun farkındalığına erişmemiz ve düşüncelerimizi takip etmemiz bize yardımcı olacaktır.

Ruhsal katmanın yayılım alanı geniştir ve enerjiyi saf olarak üst benlikten, kozmik katmandan alır. Bu enerjiyi kullanabilmek için, çakralarımızın düzgün çalışması gerekmektedir. Fizik bedenimizin en uzağındaki enerji alanı burasıdır. Ruhsal katman, kişinin Öz ile bağlantısını simgeler, Bir ile bağlantısı güçlü olan bir insanın bu katmanı güçlü ve sağlıklı olacaktır, bunun sonucunda evrensel enerjiyi diğer katmanlara daha iyi bir şekilde ulaştırabilecektir. Elbette bu, kişinin ruhsal gelişimi ile doğru orantılıdır diyebiliriz. Tekamül derecesi yüksek olan bir insanın ruhsal katmanı daha geniş, daha canlı olabilir ama tekamül yolunda az yol kat etmiş insanlarda bu enerji katmanı düşük olabilir.

(Bu resimde Kirlian tekniği ile farklı zamanlarda fotoğrafları çekilmiş 4 insanı görüyorsunuz.)

Aura renklerinin ifade ettiği anlamlar şunlardır:

Kırmızı; Koyu kırmızı kızgınlık,sinirlilik ve tedirginlik duygularını gösterir , parlak bir kırmızı canlı bir yaşam gücünü ve azim duygusunu temsil eder. Koyu tonda bir kırmızı bencilliğin ve ihtirasın işaretidir. Kahverengine yakın bir kırmızı korkuyu simgeler. Siyaha dönük bir kırmızı ise negatif niyetlerin habercisidir. Canlı parlak bir kırmızı aynı zamanda fiziksel sağlığın ve ataklığında habercisidir. Pembeye çalan kırmızı duygusal mutluluk ve aile yaşamındaki güzelliklerin işaretidir.

Turuncu; Canlı ve berrak bir turuncu fiziksel gücü, cinsel enerjinin sağlıklı işlediğini gösterir. Aynı zamanda parlak ve canlı turuncu renk olayların akışına iradi etkilerimizi ve sorumluluk alma kapasitemizin göstergesidir. Eğer koyu renk bir turuncu söz konusuysa bu dalak ve üreme organlarında bir sorun olabileceğinin işareti olduğu gibi bencil bir yapınında göstergesidir.

Sarı; Sarı renk zeka, akıl kapasitesi ve entelektüel düşünce biçimiyle ilintilidir. Mat ve canlı olmayan bir sarı maddi ve dünyasal konulardaki düşüncelerin ve zihni daha çok bu konuların işgal ettiğinin bir göstergesidir. Sarı rank canlı ve parlak ise zihinsel kalitenin yüksek olduğu ve kişinin ruhsal konularda da bir kapasiteye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Kirli ve sisli bir sarı ise kurnazlığın ve ihanetin göstergesidir. Aynı zamanda kirli tonlarda bir sarı mide ve pankreas sorunlarına da işaret edebilir.

Yeşil; Canlı ve temiz bir yeşil dengenin, uyumun ve anlayışın göstergesidir. Özellikle zümrüt yeşil bir renk kişinin şifa çalışmaları yaptığının yada şifa konusunda çok yetenekli olduğunun bir işaretidir. Aurasında canlı yeşil renk hakim olan kişiler sakinleştirici ve bulundukları ortama uyum getirici etkilere sahiptirler. Eğer yeşil renk koyu ve sisliyse bu açgözlülük ve yalancılığın bir işaretidir. Kahverengine çalan yeşil renk ise kıskançlığın ve negatif ihtirasların habercisidir. Koyu ve çamurlu yeşil renk kalp rahatsızlıklarının da işareti olabilir.

Mavi; Canlı ve parlak bir mavi anlayışın, sezgisel yeteneklerin ve geniş ufuklu düşüncelerin işaretidir. Daha çok dinsel inançları yoğun olan insanlarda görülür. Sanatçılarda ve sanatsal yetenekleri olan kişilerin auralarında da canlı mavi renk bulunur. İletişim yetenekleri güçlü ve ikna etme kapasiteleri güçlü olan insanların auralarında da mavi renk hakimdir. Eğer mavi renk koyu ve çamurlu ise dinsel konularda bağnazlık yada ruhsal olarak karanlık bir yapının işaretidir.

Çivit Mavisi; Daha çok üçüncü gözle ilişkilendirilen bir renktir. Auralarında çivit mavisi renk bulunan kişiler sezgisel yetenekleri gelişmiş ve vizyon sahibi olan insanlardır. Ayrıca bu rengin parlak ve canlı renkte olması sadık bir kişiliğinde habercisidir. Çivit mavisi renk çamurlu ve sisli ise bu iç görüden yoksun ve sezgilerini ciddiye almayan bir kişilik yapısını gösterir.

Mor yada menekşe; Bu renkler tepe chakra ile ilişkilendirilmiştir. Bu renkler ruhsal gücü ve ruhsal olarak gelişmiş bir yapının simgesidir. Evrensel sevgiye inanan ve yüksek ruhsal hedefleri olan kişilerde bu renklere rastlanır. Daha çok asalet ve ruhsallıkla ilişkilendirilen bu renkler aynı zamanda meditasyon yapan kişilerin aurasında da görülebilir. Daha çok tepe chakrası civarında bulunan bu renkler kişi ruhsal gelişiminde ilerledikçe tüm auraya doğru yayılım gösterir.
Pembe; Aurada görülen canlı pembe renk duygusal yaşamda dengenin ve uyumun işaretidir. Merhametli ve yardımsever insanlarında auralarında pembe renge rastlanır. Evrensel sevgi hisleriyle dolu olan insanların auralarında yoğun olarak görülen bir renktir.

Kahverengi; Genelde maddiyatla ilişkilendirilen bir renktir. Özellikle işkolik insanların auralarında sıkça bulunmaktadır. Genelde fiziksel sağlık için olumlu olarak yorumlanmaz ve hastalıkların bir işareti kabul edilir. Cimri ve açgözlü insanlarında auralarında sıkça görülebilen bir renktir. Kestane rengi ise kişinin üstlendiği görevleri yerine getirebildiğini gösterir.

Siyah; Fizik bedenle,eterik beden arasında dar bir şerit halinde görülmesi son derece normaldir. Ancak bunun dışında görülen siyah renk kişinin yaşamı ve kendi varlığını reddettiği anlamına gelir. Aurayı dolduran siyah renk ışığın olmadığının ve karanlığın işaretidir. Eğer siyah aura içinde çizgiler halindeyse pozitif özellikleri yok edecektir. Karanlık yönleri olan,gizemli insanlarda görülebilecek bir renktir.

Gri; Durgunluk ve donukluğu simgeleyen bir renktir. Genel olarak fiziksel bedeninde enerjiden yoksun kaldığını gösteren bir renktir. Koyu tonlardaki gri ise korkuların ve aşırı karamsarlığın ifadesidir.

Beyaz; Aurasında beyaz renk hakim olan insanların kişisel bütünlüğe ulaştığını ve ruhsal anlamda oldukça gelişmiş olduklarını ve erdem sahibi olduklarını gösterir.


Taner Tözün ile Bireysel Şifa Çalışmaları

✨ Artık kronikleşmiş ve ne yaparsanız yapın tekrar eden fiziksel rahatsızlıklara mı sahipsiniz? ✨

İlişkilerinizde sürekli aynı olayları mı deneyimliyorsunuz ve bu döngüden sıkıldınız mı?

💸 Ne yaparsanız yapın parasal konularda hep sıkıntıya mı düşüyorsunuz? 💸

👉 Size özel hazırlanan bireysel şifa çalışmaları ile yaşamınızdaki dönüşümü gerçekleştirin. 👈

 

 
 

Yasal Uyarı

Bu çalışmalar bir tıp yöntemi değil, evrensel yaşam enerjisi ve danışmanlık yöntemleridir. Herhangi bir sağlık durumunda öncelikle uzman bir doktora başvurunuz.

Düzenlenen eğitimler ve seminerler, önerilen çalışma yöntemleri vemeditasyonlar, verilen danışmanlık hizmetleri kişisel yolculuğunuzda potansiyelinizin açığa çıkmasına, hayat kalitenizin artmasına ön ayak olur. Hiçbir teşhis ya da tanı yapmaz...

Hakkında

Spiritüel Danışmanlık - Reiki ve Enerji Uyumlamaları - Bireysel, Toplu ve Mekansal Şifa & Arındırma Çalışmaları - Ruhsal Öğretiler

 

Twitter Akışı

E-Bülten Aboneliği